Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 3nd International Conference on Banking Finance Perspectives

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2018 I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, PEFA 2018

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2017 3rd Annual International Conference on Social Sciences

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 Dmitri Yavorinistski 1st International European Congress on Social Sciences

  Çalışma Grubu

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2017 The 2nd International Conference on Banking Finance Perspectives

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2016 ICOMEP 2016 – International Congress of Management Economy and Policy

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016

  Çalışma Grubu

  Sivas, Türkiye

 • 2016 International Conference on Social Sciences and Humanities – Challenges from Diversity to Synergy

  Çalışma Grubu

  Skopje, Makedonya

 • 2015 26th IBIMA Conference

  Çalışma Grubu

  Madrid, İspanya

 • 2015 Management International Conference (MIC) 2015

  Çalışma Grubu

  Postojna, Slovenya

 • 2015 Istanbul University, World Conference on Technology, Innovation and Enterpreneurship

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 14th EBES Conference

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2014 Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, IV International Congress

  Çalışma Grubu

  Baku, Azerbaycan

 • 2013 EMU-SSEM EuroConference 2013: International Conference on Business, Economics and Finance

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2012 Uluslararası Finans Sempozyumu 2012: Dünya Ekonomisinde Tasarruf Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Finans Sempozyumu 2011: Yükselen Ekonomilerde Finansman: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözümler

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Finans Sempozyumu 2010: Kriz Sonrası Dönemde Finans Sektörü ve Reel Sektör Arasındaki İlişki

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Twelfth Annual Conference of the Multinational Finance Society

  Çalışma Grubu

  Athens, Yunanistan

Ödüller

 • Mart 2000 Vefa Cemal Sezer Bankacılık Yarışması

  Akdenet Ve İktisadi Araştırmalar Vakfı

 • Mart 1997 Bankacılık Araştırmaları Yarışması

  Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 22

h-indeksi (WOS): 3