Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AYDINLANMA ÇAĞININ İÇECEĞİ KAHVEDEN POSTMODERN DÖNEMİN KÜRESEL TÜKETİM AKTÖRÜ KAHVEYE BİR YOLCULUK: LONDRA ÖRNEĞİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.7, ss.239-269, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online İtibar Yönetimi İçin Sosyal CRM Yaklaşımıyla Tüketici Yorumlarının Analizi Üzerine Bir Model

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.51-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Card usage by Turks when travelling abroad shopping and Transnationalisation

Transnational Marketing Journal, cilt.4, ss.10-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning of campuses in terms of satisfaction A research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poisting of campuses in terms of satisfaction a research on Marmara University

European journal of resarch on education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects On Experience Value Of Augmented Reality (Ar) Experience A Research On Ar Menu Application

3rd Taste of City Food and Place Marketing Conference 2018, Antalya, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.35-36

Seeking the Truth in Post-Truth World A Research on Diffusion of Viral Content in Social Networks

16th International Symposium Communication in the Millennium CIM 2018, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.828-845

Analyzing Information Technology Status and Networked Readiness Index in Context of Diffusion of Innovations Theory

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1553-1562 identifier

An Estimation Research Based on Coffee Consumption Habits of Transnational Consumers in London

International Conference Turkish Migration Comperative Perspectives and Continuities, London, Kanada, 30 Mayıs - 01 Haziran 2014

DİNAMİK GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞI ONLINE ORTAMDA KULLANICILARIN YENİLİKLEREBAKIŞ AÇILARI İLE İLGİLİUYGULAMA

4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve KÕrgÕzistan-Türkiye ManasÜniversitesi iúbirli÷inde, Manisa, 2-4 MayÕs., Manisa, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2012

The Relationship Between Turkish Consumer s Shopping Values And Attitudes To Debt In Foreign Countries

International Conference Turkish Migration in Europe Projecting The Next 50 Years, London, Kanada, 7 - 09 Aralık 2012

Bir Web 2 0 Uygulaması Olarak Podcasting ve Öğrenme Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Araştırma Örnekleri

2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu’2011, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Podcasting In Terms of a Web 2 0 Application and Research Samples to Usage of Podcasting as A Learning Tool

2nd International 6th National Vocational Schools Symposium, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Elements Of Online Store Atmospheries And Investigation On Web Sites

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim 2. Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.126-132

Marka Yerleştirme CSI Crime Scene Investigation Dizisinde Kullanım Örnekleri

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim 2. Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.503-508

Elements of Online Store Atmospherics and Investigation on The Web Sites

International Conference on New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.126-132

New Face of Personal and Corporate Web Sites Blogs

International Conference of New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.388-393

Sosyo Ekonomik Durumun Sosyal Ağlar Üzerine Etkisine İlişkin bir Uygulama

3. İstanbul Bilişim Kongresi 2009, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2009

Türkiye deki Tüketim Kooperatiflerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.3508-3520

Farkındalık Yaratmak İçin Yeni Bir Teknik İhtiyarlara Yer Yok Filminde Marka Kullanımı

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.745-757

Comparısıon Of Internet Bankıng Servıces Of Local Capıtalızed And Foreıgn Capıtalızed Prıvate Commercıal Banks In Turkey

EIRASS 15th International Conference on Recent Advances in Retailing and Servıces Science, Zagrep, Hırvatistan, 14 - 17 Temmuz 2008

Video Paylaşım Sitelerinin Kullanılmasında Öğrenci Tercihlerinin Değerlendirilmesi

2. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.71-80

Kitap & Kitap Bölümleri

Growing Concept in Retailing: Shopping Malls in Istanbul between 2004-2014

Special Topics in Economics Management, Foster Elvis C., Tzempelikos Nektarios, Sakellariou Chris, Andrikopoulos Panagiotis, Editör, Greece by the Athens Institute for Education and Research, Atina, ss.83-99, 2017

Growing Concept in Retailing: Shopping Malls in Istanbul between 2004-2014

Special Topics in EconomicsManagement, Foster Εlvis C.,Tzempelikos Nektarios, Sakellariou Chris, Andrikopoulos Panagiotis, Editör, Greece by the Athens Institute for Education and Research, Athens, ss.83-99, 2017