Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Validity and reliability study of Effects of Digital Games in Early Ages Scale

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.9, no.4, pp.979-1000, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

AN INVESTIGATION OF VISUAL PERCEPTION LEVELS OF PRE-SCHOOLCHILDREN IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

International Online Journal of Education and Teaching, vol.9, no.4, pp.190-203, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖĞRETMENLERİN MÜZELERE ÖĞRENCİ GEZİLERİ DÜZENLEME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.8, pp.2359-2377, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki 60-72 Aylık Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerilerinin Ego Sağlamlık Düzeylerine Göre İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.377-400, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin incelenmesi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.2, pp.132-150, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKUMA, YAZMA VE SUNUM HAZIRLAMA BECERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of International Scientific Researches, vol.3, pp.131-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

60-72 Aylık Çocukların Yabancı Dillere Karşı İlgilerininÇeşitli Değişkenlere Göre Farklılaşmasının İncelenmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.237-261, 2017 (Other Refereed National Journals)

OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME BİÇEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.159-186, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME BİÇEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.25, pp.159-186, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Developmental Study on Evaluating the Performance of Preschool Education Institution Teachers with 360 Degree Feedback

Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.220-231, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF 60 72 MONTHS CHILDREN COMMUNICATION SKILLS BY AGE GENDER PARENT SEDUCATION LEVEL AND PARENTING STYLES VARIABLES

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, pp.84-93, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Investigation of the Level of Self Directed Learning Readiness According to the Locus of Control and Personality Traits of Preschool Teacher Candidates

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.8, pp.391-402, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİEĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİNBELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.4, pp.379-394, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Reading Habits of Teacher Candidates Study of Scale Development

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.101-106, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

60 68 AYLIK ÇOCUKLARA İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.355-362, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

5 6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-13, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

3 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN REKLAMLARDAN ET

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesinde geri dönüşüm kavramı aile katılımlı proje tabanlı bir program örneği

Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, pp.234-241, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dikkat Burası İstanbul okul öncesinde aile katılımlı proje tabanlı bir program örneği

Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, pp.263-270, 2013 (Other Refereed National Journals)

Reliability and Validity of Parents Evaluation of Responsible Behaviors of 5 6 Year Old Children Scale

Journal of Education and Training Studies, vol.1, pp.247-261, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TURKISH PARENTS VIEWS ON QUALITY STANDARDS FOR CHILDREN STELEVISION PROGRAMMES

Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.6, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi dönemde değerler eğitimi

Çoluk Çocuk Dergisi, pp.32-35, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Müzelere Öğrenci Gezileri Düzenleme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Öğrencilerin Okula Yabancılaşma ve Tükenmişlik Düzeyleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018

60-72 Aylık Çocuklara Uygulanan Bilgisayar Destekli Görsel Algı Programı’nın Etkisi

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değerlerini Etkileyen Değişkenler

3. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24 - 25 November 2017

Farklı Bölümlere Devam Eden Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24 - 25 November 2017

FARKLI BÖLÜMLERE DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININKAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ICDET (3rdnternational Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology, 24 - 25 November 2017

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

ICDET (3rdnternational Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology, 23 - 24 November 2017

DUYGUSAL FARKINDALIK EĞİTİM PROGRAMININ 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DUYGUSAL FARKINDALIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Psychometric Evaluation of Children s TV Programmes Scale

8 th International Conference on Learning Education and Pedagogy, Dubai, United Arab Emirates, 18 - 19 December 2016

60 72 aylık çocukların iletişim becerilerinin anne babalık stilleri değişkenine göre incelenmesi

Eğitim Öğretim Çalışmaları 4’üncü Dünya Konferansı –WCEIS 2015, Turkey, 5 - 07 November 2015

60 68 aylık çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılmasında iletişim becerileri programının etkisinin incelenmesi

The International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE 2015, 24 - 26 April 2015

The effect of computer aided education program on the development of concept in 48-60 months children

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.20-26 identifier

Kendimi Tanıyorum 48 62 Aylık Çocukların Kendilik Algılarına İlişkin Kavramların Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi İle Kazandırılması

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.126-127

SANAT: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE FARKINDALIK PROGRAMI

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications24- 26 April, 2014, 24 June - 26 April 2014

Dikkat burası İstanbul!: Okul Öncesinde Aile Katılımlı Proje Tabanlı Bir Program Örneği

4th International Conference on new trends in education and their implications, 25 - 27 April 2013

”Taş Devri” çizgi filminin okul öncesi çocuklarının anne-babaları tarafından kalite kriterlerine ilişkin olarak değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 1. uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 June - 03 July 2004

Books & Book Chapters

Okul Öncesi Eğitim Programında Değerlendirme

in: Okul Öncesi Eğitim Programları, Aslı Yıldırım, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.160-172, 2019

Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Aslı Yıldırım, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.95-118, 2019

Erken çocukluk döneminde düşünce becerisi eğitimi

in: Öğrenen Öğretmen, Ozana Ural • Fatma Özge Ünsal • Elif Küçükoğlu, Editor, Optimum matba, pp.61-65, 2019

Temperament and Resiliency as Predictor Factors of Preschoolers’ School Readiness

in: Educational Policy and Research Monographs and Studies of the Jagiellonian University-Institude of Public Affairs, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Alina-Andreea, Dragoescu Urlica, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.487-494, 2018

Oyun Gelişimi

in: Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Alev Önder,Hande Arslan Çiftçi, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.49-72, 2017 Creative Commons License

Okul Öncesinde Yönetici Liderlik Özellikleri ve Etkileri

in: Okul Öncesi Eğitimde Yönetim ve Liderlik, Zembat, Rengin, Editor, Hedef, Ankara, pp.54-72, 2015

Okul Öncesinde Yönetici Liderlik Özellikleri ve Etkileri

in: Okul Öncesi Eğitimde Yönetim ve Liderlik, Zembat, Rengin, Editor, Hedef, Ankara, pp.54-72, 2015

Okul Öncesinde Yönetici Liderlik Özellikleri ve Etkileri

in: Okul Öncesi Eğitimde Yönetim ve Liderlik, Zembat, Rengin, Editor, Hedef, Ankara, pp.54-72, 2015

Okul Öncesi Liderliğinde Örnek Olaylar ve Analizler

in: Okul Öncesi Eğitimde Yönetim ve Liderlik, Zembat, Rengin, Editor, hedef, Ankara, pp.117-128, 2015

Okul Öncesi Liderliğinde Örnek Olaylar ve Analizler

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 10, Zembat, Rengin, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.253-265, 2014

Televizyon ve Okul Öncesi Dönem Çocuğu

in: Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular, Oktay, A.; Polat, U, Ö, Editor, Morpa, İstanbul, pp.249-264, 2005