Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Orantı Kavramı

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2010

Matematik Öğretmen Adaylarının Ebob ve Ekok Hakkındaki Pedagojik Alan Bilgileri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2010, ss.417-425