Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Orantı Kavramı

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

Matematik Öğretmen Adaylarının Ebob ve Ekok Hakkındaki Pedagojik Alan Bilgileri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.417-425