Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Insight Islamophobia: Governing the public visibility of Islamic lifestyle in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES, cilt.17, ss.567-584, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erkekler de Ağlar Ama… Axe Reklamındaki Hegemonik Erkeklik Eleştirisinin Yorumlanma Biçimleri

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, ss.62-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Between the Urban and the Natural: Green Marketing of Istanbul’xxs Gated Community Projects

İdealkent, cilt.8, ss.396-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CULTURAL REPRESENTATION OF SPEED IN TURKEY'S 4.5G ADVERTISEMENTS

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, sa.52, ss.67-87, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Imagining the Periphery: The Construction of Orientalist Discourse in Turkish Airlines Advertisements

İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.145-164, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Orta Doğu’yu İnşa Etmek: Medya, İdeoloji ve Kültür

Marmara İletişim Dergisi, ss.113-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Women Chewing Gum: Feminist Critical Analysis of Advertising as Symbolic Violence

ILEF DERGISI, cilt.2, sa.2, ss.35-54, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Toplumsal Hareketlerin Markalanmasında Reklamın Kullanımı

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarih Sinemaya Gidiyor: The Black Rose

Sinemarmara, ss.68-73, 2015 (Hakemsiz Dergi)

After Gezi: Moving Towards Post Hegemonic Imagination in Turkey

INSIGHT TURKEY, cilt.15, ss.177-190, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Democratization in Turkey: the end of the First Republic?

openDemocracy, cilt.0, sa.0, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Reklamlarda Gençlik Kimliğinin Kugulanması: Genç Turkcell Örneği

Selçuk İletişim Dergisi, cilt.8, ss.116-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reframing the agents of resistance at Gezi Park

openDemocracy, cilt.0, sa.0, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Taksim Square is not Tahrir Square

Al Jazeera, cilt.0, sa.0, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Radyo Günlerinde Çocuk: Diriliş ve Direniş

Yeni FIlm, ss.105-109, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Aylak Adam ve Anayurt Oteli’ne Psikanalitik Yaklaşım: Atılgan’ın Oidipal Roman Kişileri Olarak C. ve Zebercet

Nota Bene Sabancı University Journal of Arts and Social Sciences, ss.72-86, 2009 (Hakemsiz Dergi)

1961 Paris Katliamı ve Saklı Anılar

Nota Bene Sabancı University Journal of Arts and Social Sciences, ss.60-71, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Scholactivism as a Counter Hegemonic Pedagogy: A Course experience at a Turkish University

12th OURMedia Conference : Mediactivism – Scholactivism, Brüksel, Belçika, 27 - 30 Kasım 2019

Değişen Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması

International Management and Social Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2018, ss.22-31

Reconsidering Advertising Literacy from a Semiotic Perspective

5th International Conference on Teaching, Education Learning (ICTEL), Lizbon, Portekiz, 23 - 24 Mayıs 2018

Branding Turkey as the “Home”: Probing the Boundaries of a Nation Brand Identity

NordMedia 2017: 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finlandiya, 17 - 19 Ağustos 2017

Goodvertising: A New Perspective In The Philosophy Of Advertising

1st International Conference on New Trends in Communication, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017, ss.302-313

Increasing Critique of Sexism in Advertising Mainstreaming of Feminist Activism in Turkey

14th International Symposium Communicationin The Millennium, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.321-338

Subvertising Activism in Turkey Exploring a Critical Alternative

Conference on Advances in Management, Economics and Social Science - MES 2016, ROMA, İtalya, 18 - 19 Ağustos 2016, ss.10-14

Reklamlarda Cinsiyetçilik Karşıtı Feminist Aktivizm

Marmara Üniversitesi 8. Sosyoloji Günleri, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2016

Advertising as Ecogovernmentality:Analysis of Akkuyu Nükleer Campaign

ADVED15 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 12 - 14 Ekim 2015

Representation of Syrian Refugees in Turkish Media:A Critical Analysis of the News Items

”Constructing” Middle East: Media, Ideology and Culture, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015

ADVERTISING AS ECOGOVERNMENTALITY: ANALYSIS OF AKKUYU NUKLEER CAMPAIGN

International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2015, ss.164-174 identifier

Minorities in Turkish Cinema

Third Annual Conference on Muslim World 2014, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2014

Vatandaşı Görmek, Vatandaş Görünmek: Medyada Bir Görsel Vatandaşlık Çözümlemesi

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bursa, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2013, ss.1105-1125

Seeing the Citizen, Being Seen as the Citizen: National Imagination of the Migrant’s Desirable Labor

6th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, Atina, Yunanistan, 1 - 03 Temmuz 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Articulating Diversity, Decoding Polarization: Online Responses to Coca Cola’s Memleket Advertisement

Differing Outlook of Contemporary Advertising, Aydinlioglu, Omer, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.11-41, 2019

Media Representations of the Cultural Other in Turkey

Palgrave Macmillan, London , London, 2018

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul, 2018

Reklam Bağlamında İkna ve Retorik

İletişim Ve, Ruken Özgül Kılanç, Editör, Es Yayınları, İstanbul, ss.11-42, 2013

Beckett & Ionesco: The Absurd & Resistance

LE NÉANT DANS LA PENSÉE CONTEMPORAINE The Nothing in Contemporary Thought, Norbert-Bertrand Barbe, Editör, Bès Editions, ss.529-533, 2012