Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The use of Exploratory Graph Analysis to validate Trust in Relastionships Scale

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.8, no.3, pp.542-552, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Effects of different multiple imputation techniques on the model fit of confirmatory factor analysis

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.1227-1238, 2021 (National Refreed University Journal)

Öz İlişkililik ve Çevre Yönelimlilik Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.54, no.14, pp.195-214, 2021 (National Refreed University Journal)

Use of Network Psychometrics Approach to Examine Social Media Disorder Symptoms

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.8, no.1, pp.87-91, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigating the Performance of the Exploratory Graph Analysis When the Data Are Unidimensional and Polytomous

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.12, no.1, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Psychological aspects of outbreaks scale (PAOS): A validation study

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.12, no.3, pp.286-291, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Use of Item Response Theory to Validate Cyberbullying Sensibility Scale for University Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.7, no.1, pp.18-29, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sosyal Medya Bozukluğu ile İlgili Yaşam Doyumu ve Psikolojik Dayanıklılıkta Arabulucu Faktörler Olarak Kişilik Özelliklerinin Yol Analiz Modeli

Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, vol.6, no.2, pp.17-35, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin (SDYA) Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.50, no.50, pp.109-124, 2019 (National Refreed University Journal)

An Investigation of the Factors Affecting the Vertical Scaling of Multidimensional Mixed-Format Tests

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.4, pp.326-338, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

How the order of the items in a booklet affects item functioning: Emprical findings from course level data

European Journal of Education Studies, vol.4, no.3, pp.227-238, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağ Psikometrisi Kullanılarak Üniversite Öğrencileri İçin Depresyon Belirtilerinin Açığa Çıkartılması

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.835-838

Çoklu Veri Atama Yöntemlerinin Değişen Madde Fonksiyonu Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi

ERPA Uluslararası Uluslararası Eğitim Kongreleri 2021, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2021, pp.80

Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği’xxnin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

X. Uluslararası Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Ancova-Mancova Analizleri ve Kullanıldığı Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.134-135 Creative Commons License

DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU VE İTERATİF MADDE ARINDIRMA

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, 26 October 2016 - 28 June 2017

Kalabalık Sınıfların Yönetimi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Books & Book Chapters

Değerlendirme ve Eğitimde Karar Verme

in: Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-Çeviri(Measurement and Evaluation in Psychology and Education), Mustafa Otrar, Editor, Nobel Yayın evi, pp.221-246, 2019

KALABALIK SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DENEYİMLERİ

in: KALABALIK SINIFLAR KALABALIK OKULLAR Teori - Uygulama, Ayşen Bakioğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.120-162, 2016

ÖĞRENCİ BAŞARILARINI KARŞILAŞTIRAN ÇOK ULUSLU SINAVLAR BAĞLAMINDA KALABALIK SINIFLAR SORUNU

in: KALABALIK SINIFLAR KALABALIK OKULLAR Teori - Uygulama, AYŞEN BAKİOĞLU, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.39-62, 2016

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ 4+4+4 YAPILANMASINA İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

in: 4 4 4 YAPILANMASINA İLİŞKİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA, AYŞEN BAKİOĞLU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.117-133, 2016