Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design and in silico study of the novel coumarin derivatives against SARS-CoV-2 main enzymes

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Trace Elements, Cholinesterase Inhibitory Activity, and ADME/Tox Profiling of some Achillea Species

Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, cilt.8, sa.1, ss.331-344, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In silico, 6lu7 protein inhibition using dihydroxy-3-phenyl coumarin derivatives for SARS-CoV-2

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, cilt.7, sa.3, ss.691-712, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Timokinon-oksim’in Melanoma Üzerindeki in vitro Etkisinin Araştırılması

32. Ulusal Kimya Kongresi’ni (Kimya 2020), İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020, ss.133