Prof.

MEHMET ZAFER GÜL


Faculty of Engineering

Mechanical Engineering

Department of Thermodynamics and Heat

Biography

Prof.Dr.M.Zafer GÜL İlkokul eğitimini 1971'de istanbul, Yeşilyurt H.S. Tanrıöver ilkokulunda, orta eğitimini 1977 yılında Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu bursu ve TÜBİTAK Kimya takım birinciliği ödülleri kazandı. İTÜ Makine Fakültesi, Genel Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1982 yılında derece ile mezun oldu. 1982 yılında İTÜ'de yüksek lisans eğitimine başladı ve aynı yıl inşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı'na 'Araş­tırma Görevlisi' olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini ta­mamladıktan sonra 1985 yılında MEB'in yurt dışı doktora bursu ile İngiltere'ye gitti.

Manchester Üniversitesi (UMIST)'nde doktora eğitimi sı­rasında Programlama, Sayısal Analiz dersleri ile Isı Trans­feri Laboratuvarları'nda asistanlık yaptı. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1997'de Doçent unvanı aldı. Bu dönemde Fakültede 'Satın Alma Komis­yon Başkanlığı', 'Yönetim Kurulu Üyeliği' ve 'Fakülte Ku­rulu Üyeliği' gibi idari görevleri ve 'Termodinamik ve Isı Tekniği' Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Eğitimin ka­litesinin artırılmasına katkılarından ötürü 2000 yılında De­kanlık özel ödülü ile ödüllendirildi. 2002 yılında "Fulbright Bursu" ile ödüllendirildi. 2002-2003 yıllarında Ohio State Üniversitesi'nde Misafir Öğretim üyesi olarak Otomotiv Araştırma Merkezi'nde çalıştı.

2004 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. 2005-2010 yılları arasında Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2008 yılından itibaren YÖK Bologna Uz­manı olup YÖK-Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu ve YÖK- Öğretim Elemanı Yetiştirme Komisyonu üyeliği yaptı. 2009 yılında Mühendislik Fakültesini temsilen Marmara Üniversitesi Senato üyeliğine seçilen GÜL, 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüştür. Halen Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.  

Tamamlanmış 15 yüksek lisans ve 5 dokto­ra tezi yönetmiştir. TÜBİTAK, DPT, BAPKO, Fulbright, Otomotiv ve Enerji sektörü tarafından desteklenen çeşitli projeler yürütmüş veya katılmıştır. ASME, SAE ve MMO gibi meslek kuruluşları üyesi olup Ulusal ve Uluslarara­sı çeşitli dergilere hakemlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Education Information

1986 - 1994

1986 - 1994

Doctorate

University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Mechanical Engineering, United Kingdom

1977 - 1982

1977 - 1982

Undergraduate

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

1985

1985

Doctorate

Prediction of in-Cylinder Flow by use of a multiple-time-scale Turbulence Model

University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Mechanical Engineering

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2004 - Continues

2004 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering

1997 - 2004

1997 - 2004

Associate Professor

Marmara University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering

2002 - 2003

2002 - 2003

Associate Professor

Ohio State University, Faculty Of Engineering, Mechanical Engineering

1994 - 1997

1994 - 1997

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering

1982 - 1985

1982 - 1985

Research Assistant

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

2010 - 2014

2010 - 2014

Rector

Marmara University, Rectorate

2005 - 2010

2005 - 2010

Head of Department

Marmara University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering

1998 - 2001

1998 - 2001

Head of Department

Marmara University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Effect of air pressure on nanofiber production in solution blowing method

POLAT Y. , YANGAZ M. U. , Calisir M. D. , GÜL M. Z. , Demir A., EKİCİ B. , et al.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.35, no.4, pp.1719-1728, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2019

2019

Microwave-assisted pilot-scale biodiesel production and engine tests

DEMİR V. G. , Yuksel H., KÖTEN H., Gul M. Z. , SOYHAN H. S.

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENERGY, vol.172, no.1, pp.1-11, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

Coaxial Circular Jet Flows with Conical Attachments

Inan A. T. , Gul M. Z. , Isikan M. O.

ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.127, no.4, pp.1373-1379, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Compressed Biogas-Diesel Dual-Fuel Engine Optimization Study for Ultralow Emission

Koten H., YILMAZ M. , Gul M. Z.

ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

2012

2012

Effects of the injection parameters and compression ratio on the emissions of a heavy-duty diesel engine

YILMAZ M. , Koten H., Gul M. Z.

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, vol.59, pp.147-163, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

Experimental investigation of granular flow through an orifice

Ahn H., Basaranoglu Z., YILMAZ M. , Bugutekin A., GÜL M. Z.

POWDER TECHNOLOGY, vol.186, no.1, pp.65-71, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

2004

2004

An experimental and numerical study of fluidized bed drying of hazelnuts

TOPUZ A., GÜR M., GÜL M. Z.

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.24, no.10, pp.1535-1547, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2004

2004

In cylinder expansion of ring crevice and oil film hydrocarbons in SI engines

KARAMANGİL M. İ. , SÜRMEN A., GÜL M. Z.

Energy Conversion and Mngmt, vol.45, pp.3109-3126, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

2003

2003

In cylinder expansion of ring crevice hydrocarbons in SI engines

KARAMANGİL M. İ. , SÜRMEN A., GÜL M. Z.

Int. Comm. Heat Mass Transfer, vol.30, pp.683-693, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Zero-dimensional modelling of a four-cylinder turbocharged diesel engine with variable compression ratio and its effects on emissions

Khan D., GÜL M. Z.

SN Applied Sciences - Springer International Publishing, vol.1, no.10, pp.1162, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2018

2018

ADVANCED NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON CI ENGINE EMISSIONS

GÜL M. Z. , KÖTEN H., YILMAZ M. , SAVCI İ. H.

JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, vol.4, no.4, pp.2234-2247, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

Internal combustion engine heat release calculation using single-zone and CFD 3D numerical models

Mauro S., ŞENER R. , GÜL M. Z. , Lanzafame R., Messina M., Brusca S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.9, no.2, pp.215-226, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2017

2017

PERFORMANCE MAP MEASUREMENT, ZERO-DIMENSIONAL MODELLING & VIBRATION ANALYSIS OF A SINGLE CYLINDER DIESEL ENGINE

Khan D., Gul Z.

JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, vol.3, no.4, pp.1390-1409, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2016

2016

CI ENGINE MODELING AND EXPERIMENTAL STUDIES FOR LOWEREXHAUST EMISSIONS

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , KÖTEN H., SAVCI İ. H.

FUELS, FIRE AND COMBUSTION IN ENGINEERING JOURNAL, vol.4, pp.4-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Jet Akışların Farklı Durumlar İçin İncelenmesi

ATMACA M. , İNAN A. T. , GÜL M. Z.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, pp.24-31, 2006 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Çok Amaçlı Ses Altı Düşük Hızlı Hava Tüneli Tasarımı imalatı ve Hız Çalkantı Ölçümleri

İnan A. T. , Onat A. , Gül M. Z.

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.6, pp.47-61, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

PERFORMANCE ANALYSIS OF INDIRECT DIESEL INJECTION COMBUSTION (IDI) FOR HEAVY-DUTY V16 DIESEL ENGINE BY NUMERICAL SIMULATION

Elrakb A., GÜL M. Z. , KÖTEN H.

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 17 - 19 December 2019

2019

2019

One-Dimensional Modeling and Performance Analysis of a V-12 Heavy-Duty Diesel Engine

Altuğ E., GÜL M. Z.

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE FUELS COMBUSTION AND FUELS ANTALYA, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2019, vol.7

2019

2019

Large Eddy Simulation of Flow Around Engine-Like Geometry” 7th International Fuels, Combustion and Fire Conference in Engineering

Özkara M., GÜL M. Z.

7th International Fuels, Combustion and Fire Conference in Engineering, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2019, vol.7, pp.19-24

2016

2016

CI Engine Modeling and Experimental Studies at Marmara University for Lower Exhaust Emissions

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , KÖTEN H., SAVCI İ. H.

Twelfth International Conference of Fluid Dynamics, Kahire, Egypt, 19 - 20 December 2016

2016

2016

ADVANCED NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON CI ENGINE EMISSIONS

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , KÖTEN H., SAVCI İ. H.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES 2016, İstanbul, Turkey, 11 - 14 October 2016, pp.44-54

2016

2016

Performance map measurement zero dimensional modelling and vibration analysis of a single cylinder diesel engine

Khan D., GÜL M. Z.

International Conference on Advances in Science ICAS 2016, İstanbul, Turkey, 31 August - 02 September 2016

2013

2013

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF VORTEX STRUCTURE IN THE CORRUGATED CHANNEL

Unal E., Ahn H., SORGÜVEN ÖNER E., Gul M. Z.

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013), California, United States Of America, 15 - 21 November 2013 identifier

2011

2011

Heat Transfer Modeling Of a Diesel Engine

KÖTEN H., YUKSELENTURK Y., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, İstanbul, Turkey, 18 - 22 July 2011 identifier identifier

2011

2011

Multi Dimensional Modeling of Heat and Mass Transfer of Liquid Films and Spray Wall Interactions

KÖTEN H., YUKSELENTURK Y., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, İstanbul, Turkey, 18 July 2011 - 22 April 2015

2011

2011

Multi Dimensıonal Modeling of a CI Engine

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, Turkey, 5 - 09 June 2011

2011

2011

Combustion Optimization and HCCI Modeling for ultra low Emission

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, Turkey, 5 - 09 June 2011

2011

2011

Design Consideration of Solar Powered Cars

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, Turkey, 5 - 09 June 2011

2011

2011

Comparison of Turbulence Models for a Heavy Duty Diesel Engine

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z. , SOYHAN H. S.

Second International Symposium on Computing in Science & Engineering, Kusadası, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.932-938

2010

2010

Examination of Cone Angle and Spray Profile on Emissions of a Heavy Duty CI Engine and Geometrical Improvements

YILMAZ M. , KÖTEN H., GÜL M. Z.

Tenth International Congress Of Fluid Dynamics (ICFD), Ain Soukhna, Red Sea, 16 - 19 December 2010

2010

2010

A CFD Study and Geometrical Improvement on Heavy Duty Diesel Engine for Ultra Low Emissions

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, United States Of America, 12 - 18 November 2010, pp.1011-1021

2010

2010

Altered hemodynamics in the left ventricle due to the LVAD inlet cannula

SORGÜVEN ÖNER E., KAVURMACIOĞLU L. A. , TURGUT B., İNCİ G., YALTIRIK H. , GÜL M. Z. , et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

2010

2010

Numerical Study on a Heavy Duty CI Engine to Achieve Ultra Low Emissions

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

ASME 2010 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference, San Antonio, Texas, USA, 12 - 15 September 2010, pp.319-328

2010

2010

A CFD STUDY ON HEAVY DUTY DI DIESEL ENGINE TO ACHIEVE ULTRA-LOW EMISSIONS

Yilmaz M., Koten H., Gul M. Z.

10th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, İstanbul, Turkey, 12 - 24 July 2010, pp.183-194 Sustainable Development identifier

2010

2010

A CFD Study on Heavy Duty DI Diesel Engine to Achieve Ultra Low Emissions

YILMAZ M. , KÖTEN H., GÜL M. Z.

ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Volume 3, Istanbul, Turkey, Turkey, 12 - 14 July 2010, pp.183-194 identifier

2010

2010

Injection Parameters and Geometrical Effects on The Emissions of a Heavy Duty CI Engine

YILMAZ M. , GÜL M. Z. , KÖTEN H., BİNARK A. K.

11th International Combustion Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 27 June 2010

2009

2009

Effects of the Injection Parameters on the Emissions of a Heavy Duty Diesel Engine

YILMAZ M. , GÜL M. Z. , AKAY B., YALÇIN Y., KÖTEN H.

ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Lake Buena Vista, Florida, USA, United States Of America, 13 - 19 December 2009, vol.3, pp.351-360 identifier

2009

2009

EFFECTS OF THE INJECTION PARAMETERS ON THE EMISSIONS OF A HEAVY DUTY DIESEL ENGINE

Yilmaz M., Gul M. Z. , Yukselenturk Y., Akay B., Koten H.

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Florida, United States Of America, 13 - 19 November 2009, pp.351-360 Sustainable Development identifier

2009

2009

Injection Parameters Effects On The Emissions of a Heavy Duty CI Engine and Geometrical Improvements

YILMAZ M. , KÖTEN H., GÜL M. Z.

FCE09 International Conference On Fuels And Combustion In Engines, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2009, pp.141-150

2009

2009

Combustion Simulation of A Heavy Duty Diesel Engine

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , AKAY B., YAVUZ M. A. , YILDIRIM M.

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009

2008

2008

In Cylinder cold flow modeling with spray interaction in heavy duty DI CI engine

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , NAS S., YILDIRIM M.

ICAT’08 International Conference on Automotive Technologies, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2008, pp.127-137

2008

2008

In cylinder Flow Simulation of a Heavy Duty Diesel Engine

YILMAZ M. , AKAY B., YAVUZ M. A. , NAS S., GÜL M. Z.

OTEKON08 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 June 2008

2006

2006

Jet Akışları Üzerinde Deneysel ve Sayısal Bir Çalışma

ATMACA M. , İNAN A. T. , GÜL M. Z.

6. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 5 - 14 May 2006, pp.40-44

2004

2004

Simulation of cold flow in a model gas turbine combustion chamber

KIPOGLU O., GÜL M. Z. , YILMAZ M.

OTEKON04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 June 2004, pp.463-471

2003

2003

Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı ve İmalatı

İnan A. T. , Onat M. , Gül M. Z. , Onat A.

3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003

2002

2002

COMPARISON OF SINGLE AND TWO TIME-SCALE TURBULENCE MODELS FOR IN-CYLINDER ENGINE FLOWS

GÜL M. Z. , YILMAZ B.

6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 8 - 11 July 2002

2002

2002

PREDICTION OF IN-CYLINDER FLOW IN A MODEL ENGINE DURING INTAKE AND COMPRESSION STROKES

YILMAZ B. , GÜL M. Z.

Otomotiv Teknolojileri Kongresi 2002, Turkey, 24 - 26 June 2002

1995

1995

Uzman Sistemler ve Bazı Uygulamaları

TAÇGIN E. , GÜL M. Z. , İNAN A. T.

Mühendislikte 20.yıl Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 5 - 06 October 1995

Awards

August 2009

August 2009

Yayın Teşvik (UBYT)

UlakbimCitations

Total Citations (WOS): 126

h-index (WOS): 5