Prof.Dr.

MEHMET ZAFER GÜL


Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

Biyografi

Prof.Dr.M.Zafer GÜL İlkokul eğitimini 1971'de istanbul, Yeşilyurt H.S. Tanrıöver ilkokulunda, orta eğitimini 1977 yılında Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu bursu ve TÜBİTAK Kimya takım birinciliği ödülleri kazandı. İTÜ Makine Fakültesi, Genel Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1982 yılında derece ile mezun oldu. 1982 yılında İTÜ'de yüksek lisans eğitimine başladı ve aynı yıl inşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı'na 'Araş­tırma Görevlisi' olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini ta­mamladıktan sonra 1985 yılında MEB'in yurt dışı doktora bursu ile İngiltere'ye gitti.

Manchester Üniversitesi (UMIST)'nde doktora eğitimi sı­rasında Programlama, Sayısal Analiz dersleri ile Isı Trans­feri Laboratuvarları'nda asistanlık yaptı. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1997'de Doçent unvanı aldı. Bu dönemde Fakültede 'Satın Alma Komis­yon Başkanlığı', 'Yönetim Kurulu Üyeliği' ve 'Fakülte Ku­rulu Üyeliği' gibi idari görevleri ve 'Termodinamik ve Isı Tekniği' Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Eğitimin ka­litesinin artırılmasına katkılarından ötürü 2000 yılında De­kanlık özel ödülü ile ödüllendirildi. 2002 yılında "Fulbright Bursu" ile ödüllendirildi. 2002-2003 yıllarında Ohio State Üniversitesi'nde Misafir Öğretim üyesi olarak Otomotiv Araştırma Merkezi'nde çalıştı.

2004 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. 2005-2010 yılları arasında Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2008 yılından itibaren YÖK Bologna Uz­manı olup YÖK-Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu ve YÖK- Öğretim Elemanı Yetiştirme Komisyonu üyeliği yaptı. 2009 yılında Mühendislik Fakültesini temsilen Marmara Üniversitesi Senato üyeliğine seçilen GÜL, 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüştür. Halen Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.  

Tamamlanmış 15 yüksek lisans ve 5 dokto­ra tezi yönetmiştir. TÜBİTAK, DPT, BAPKO, Fulbright, Otomotiv ve Enerji sektörü tarafından desteklenen çeşitli projeler yürütmüş veya katılmıştır. ASME, SAE ve MMO gibi meslek kuruluşları üyesi olup Ulusal ve Uluslarara­sı çeşitli dergilere hakemlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Eğitim Bilgileri

1986 - 1994

1986 - 1994

Doktora

University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Mechanical Engineering, İngiltere

1977 - 1982

1977 - 1982

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1985

1985

Doktora

Prediction of in-Cylinder Flow by use of a multiple-time-scale Turbulence Model

University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Mechanical Engineering

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

İngilizce

Araştırma Alanları

Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1997 - 2004

1997 - 2004

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

2002 - 2003

2002 - 2003

Doç.Dr.

Ohio State University, Faculty Of Engineering, Mechanical Engineering

1994 - 1997

1994 - 1997

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1982 - 1985

1982 - 1985

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2010 - 2014

2010 - 2014

Rektör

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

2005 - 2010

2005 - 2010

Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1998 - 2001

1998 - 2001

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effect of air pressure on nanofiber production in solution blowing method

POLAT Y. , YANGAZ M. U. , Calisir M. D. , GÜL M. Z. , Demir A., EKİCİ B. , et al.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.4, ss.1719-1728, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Microwave-assisted pilot-scale biodiesel production and engine tests

DEMİR V. G. , Yuksel H., KÖTEN H., Gul M. Z. , SOYHAN H. S.

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENERGY, cilt.172, sa.1, ss.1-11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Coaxial Circular Jet Flows with Conical Attachments

Inan A. T. , Gul M. Z. , Isikan M. O.

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, sa.4, ss.1373-1379, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Compressed Biogas-Diesel Dual-Fuel Engine Optimization Study for Ultralow Emission

Koten H., YILMAZ M. , Gul M. Z.

ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Effects of the injection parameters and compression ratio on the emissions of a heavy-duty diesel engine

YILMAZ M. , Koten H., Gul M. Z.

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, cilt.59, ss.147-163, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Experimental investigation of granular flow through an orifice

Ahn H., Basaranoglu Z., YILMAZ M. , Bugutekin A., GÜL M. Z.

POWDER TECHNOLOGY, cilt.186, sa.1, ss.65-71, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2004

2004

An experimental and numerical study of fluidized bed drying of hazelnuts

TOPUZ A., GÜR M., GÜL M. Z.

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.24, sa.10, ss.1535-1547, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

In cylinder expansion of ring crevice and oil film hydrocarbons in SI engines

KARAMANGİL M. İ. , SÜRMEN A., GÜL M. Z.

Energy Conversion and Mngmt, cilt.45, ss.3109-3126, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

In cylinder expansion of ring crevice hydrocarbons in SI engines

KARAMANGİL M. İ. , SÜRMEN A., GÜL M. Z.

Int. Comm. Heat Mass Transfer, cilt.30, ss.683-693, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Zero-dimensional modelling of a four-cylinder turbocharged diesel engine with variable compression ratio and its effects on emissions

Khan D., GÜL M. Z.

SN Applied Sciences - Springer International Publishing, cilt.1, sa.10, ss.1162, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ADVANCED NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON CI ENGINE EMISSIONS

GÜL M. Z. , KÖTEN H., YILMAZ M. , SAVCI İ. H.

JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, cilt.4, sa.4, ss.2234-2247, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Internal combustion engine heat release calculation using single-zone and CFD 3D numerical models

Mauro S., ŞENER R. , GÜL M. Z. , Lanzafame R., Messina M., Brusca S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, cilt.9, sa.2, ss.215-226, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

PERFORMANCE MAP MEASUREMENT, ZERO-DIMENSIONAL MODELLING & VIBRATION ANALYSIS OF A SINGLE CYLINDER DIESEL ENGINE

Khan D., Gul Z.

JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, cilt.3, sa.4, ss.1390-1409, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

CI ENGINE MODELING AND EXPERIMENTAL STUDIES FOR LOWEREXHAUST EMISSIONS

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , KÖTEN H., SAVCI İ. H.

FUELS, FIRE AND COMBUSTION IN ENGINEERING JOURNAL, cilt.4, ss.4-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Jet Akışların Farklı Durumlar İçin İncelenmesi

ATMACA M. , İNAN A. T. , GÜL M. Z.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.24-31, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Çok Amaçlı Ses Altı Düşük Hızlı Hava Tüneli Tasarımı imalatı ve Hız Çalkantı Ölçümleri

İnan A. T. , Onat A. , Gül M. Z.

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.47-61, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

PERFORMANCE ANALYSIS OF INDIRECT DIESEL INJECTION COMBUSTION (IDI) FOR HEAVY-DUTY V16 DIESEL ENGINE BY NUMERICAL SIMULATION

Elrakb A., GÜL M. Z. , KÖTEN H.

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 17 - 19 Aralık 2019

2019

2019

One-Dimensional Modeling and Performance Analysis of a V-12 Heavy-Duty Diesel Engine

Altuğ E., GÜL M. Z.

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE FUELS COMBUSTION AND FUELS ANTALYA, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Mart 2019, cilt.7

2019

2019

Large Eddy Simulation of Flow Around Engine-Like Geometry” 7th International Fuels, Combustion and Fire Conference in Engineering

Özkara M., GÜL M. Z.

7th International Fuels, Combustion and Fire Conference in Engineering, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Mart 2019, cilt.7, ss.19-24

2016

2016

CI Engine Modeling and Experimental Studies at Marmara University for Lower Exhaust Emissions

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , KÖTEN H., SAVCI İ. H.

Twelfth International Conference of Fluid Dynamics, Kahire, Mısır, 19 - 20 Aralık 2016

2016

2016

ADVANCED NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON CI ENGINE EMISSIONS

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , KÖTEN H., SAVCI İ. H.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES 2016, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2016, ss.44-54

2016

2016

Performance map measurement zero dimensional modelling and vibration analysis of a single cylinder diesel engine

Khan D., GÜL M. Z.

International Conference on Advances in Science ICAS 2016, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016

2013

2013

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF VORTEX STRUCTURE IN THE CORRUGATED CHANNEL

Unal E., Ahn H., SORGÜVEN ÖNER E., Gul M. Z.

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013), California, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 21 Kasım 2013 identifier

2011

2011

Heat Transfer Modeling Of a Diesel Engine

KÖTEN H., YUKSELENTURK Y., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Temmuz 2011 identifier identifier

2011

2011

Multi Dimensional Modeling of Heat and Mass Transfer of Liquid Films and Spray Wall Interactions

KÖTEN H., YUKSELENTURK Y., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, İstanbul, Türkiye, 18 Temmuz 2011 - 22 Nisan 2015

2011

2011

Design Consideration of Solar Powered Cars

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2011

2011

2011

Combustion Optimization and HCCI Modeling for ultra low Emission

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2011

2011

2011

Multi Dimensıonal Modeling of a CI Engine

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2011

2011

2011

Comparison of Turbulence Models for a Heavy Duty Diesel Engine

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z. , SOYHAN H. S.

Second International Symposium on Computing in Science & Engineering, Kusadası, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.932-938

2010

2010

Examination of Cone Angle and Spray Profile on Emissions of a Heavy Duty CI Engine and Geometrical Improvements

YILMAZ M. , KÖTEN H., GÜL M. Z.

Tenth International Congress Of Fluid Dynamics (ICFD), Ain Soukhna, Red Sea, 16 - 19 Aralık 2010

2010

2010

A CFD Study and Geometrical Improvement on Heavy Duty Diesel Engine for Ultra Low Emissions

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 18 Kasım 2010, ss.1011-1021

2010

2010

Altered hemodynamics in the left ventricle due to the LVAD inlet cannula

SORGÜVEN ÖNER E., KAVURMACIOĞLU L. A. , TURGUT B., İNCİ G., YALTIRIK H. , GÜL M. Z. , et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

2010

2010

Numerical Study on a Heavy Duty CI Engine to Achieve Ultra Low Emissions

KÖTEN H., YILMAZ M. , GÜL M. Z.

ASME 2010 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference, San Antonio, Texas, USA, 12 - 15 Eylül 2010, ss.319-328

2010

2010

A CFD STUDY ON HEAVY DUTY DI DIESEL ENGINE TO ACHIEVE ULTRA-LOW EMISSIONS

Yilmaz M., Koten H., Gul M. Z.

10th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, İstanbul, Türkiye, 12 - 24 Temmuz 2010, ss.183-194 identifier

2010

2010

A CFD Study on Heavy Duty DI Diesel Engine to Achieve Ultra Low Emissions

YILMAZ M. , KÖTEN H., GÜL M. Z.

ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Volume 3, Istanbul, Turkey, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2010, ss.183-194 identifier

2010

2010

Injection Parameters and Geometrical Effects on The Emissions of a Heavy Duty CI Engine

YILMAZ M. , GÜL M. Z. , KÖTEN H., BİNARK A. K.

11th International Combustion Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 27 Haziran 2010

2009

2009

Effects of the Injection Parameters on the Emissions of a Heavy Duty Diesel Engine

YILMAZ M. , GÜL M. Z. , AKAY B., YALÇIN Y., KÖTEN H.

ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Lake Buena Vista, Florida, USA, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 19 Aralık 2009, cilt.3, ss.351-360 identifier

2009

2009

EFFECTS OF THE INJECTION PARAMETERS ON THE EMISSIONS OF A HEAVY DUTY DIESEL ENGINE

Yilmaz M., Gul M. Z. , Yukselenturk Y., Akay B., Koten H.

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 19 Kasım 2009, ss.351-360 identifier

2009

2009

Injection Parameters Effects On The Emissions of a Heavy Duty CI Engine and Geometrical Improvements

YILMAZ M. , KÖTEN H., GÜL M. Z.

FCE09 International Conference On Fuels And Combustion In Engines, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2009, ss.141-150

2009

2009

Combustion Simulation of A Heavy Duty Diesel Engine

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , AKAY B., YAVUZ M. A. , YILDIRIM M.

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009

2008

2008

In Cylinder cold flow modeling with spray interaction in heavy duty DI CI engine

GÜL M. Z. , YILMAZ M. , NAS S., YILDIRIM M.

ICAT’08 International Conference on Automotive Technologies, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2008, ss.127-137

2008

2008

In cylinder Flow Simulation of a Heavy Duty Diesel Engine

YILMAZ M. , AKAY B., YAVUZ M. A. , NAS S., GÜL M. Z.

OTEKON08 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008

2006

2006

Jet Akışları Üzerinde Deneysel ve Sayısal Bir Çalışma

ATMACA M. , İNAN A. T. , GÜL M. Z.

6. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 14 Mayıs 2006, ss.40-44

2004

2004

Simulation of cold flow in a model gas turbine combustion chamber

KIPOGLU O., GÜL M. Z. , YILMAZ M.

OTEKON04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2004, ss.463-471

2003

2003

Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı ve İmalatı

İnan A. T. , Onat M. , Gül M. Z. , Onat A.

3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003

2002

2002

COMPARISON OF SINGLE AND TWO TIME-SCALE TURBULENCE MODELS FOR IN-CYLINDER ENGINE FLOWS

GÜL M. Z. , YILMAZ B.

6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 8 - 11 Temmuz 2002

2002

2002

PREDICTION OF IN-CYLINDER FLOW IN A MODEL ENGINE DURING INTAKE AND COMPRESSION STROKES

YILMAZ B. , GÜL M. Z.

Otomotiv Teknolojileri Kongresi 2002, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2002

1995

1995

Uzman Sistemler ve Bazı Uygulamaları

TAÇGIN E. , GÜL M. Z. , İNAN A. T.

Mühendislikte 20.yıl Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Ekim 1995

Ödüller

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Yayın Teşvik (UBYT)

UlakbimAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 124

h-indeksi (WOS): 5