Genel Bilgiler

Biyografi

Prof.Dr.M.Zafer GÜL İlkokul eğitimini 1971'de istanbul, Yeşilyurt H.S. Tanrıöver ilkokulunda, orta eğitimini 1977 yılında Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu bursu ve TÜBİTAK Kimya takım birinciliği ödülleri kazandı. İTÜ Makine Fakültesi, Genel Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1982 yılında derece ile mezun oldu. 1982 yılında İTÜ'de yüksek lisans eğitimine başladı ve aynı yıl inşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı'na 'Araş­tırma Görevlisi' olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini ta­mamladıktan sonra 1985 yılında MEB'in yurt dışı doktora bursu ile İngiltere'ye gitti.

Manchester Üniversitesi (UMIST)'nde doktora eğitimi sı­rasında Programlama, Sayısal Analiz dersleri ile Isı Trans­feri Laboratuvarları'nda asistanlık yaptı. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1997'de Doçent unvanı aldı. Bu dönemde Fakültede 'Satın Alma Komis­yon Başkanlığı', 'Yönetim Kurulu Üyeliği' ve 'Fakülte Ku­rulu Üyeliği' gibi idari görevleri ve 'Termodinamik ve Isı Tekniği' Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Eğitimin ka­litesinin artırılmasına katkılarından ötürü 2000 yılında De­kanlık özel ödülü ile ödüllendirildi. 2002 yılında "Fulbright Bursu" ile ödüllendirildi. 2002-2003 yıllarında Ohio State Üniversitesi'nde Misafir Öğretim üyesi olarak Otomotiv Araştırma Merkezi'nde çalıştı.

2004 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. 2005-2010 yılları arasında Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2008 yılından itibaren YÖK Bologna Uz­manı olup YÖK-Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu ve YÖK- Öğretim Elemanı Yetiştirme Komisyonu üyeliği yaptı. 2009 yılında Mühendislik Fakültesini temsilen Marmara Üniversitesi Senato üyeliğine seçilen GÜL, 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüştür. Halen Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.  

Tamamlanmış 15 yüksek lisans ve 5 dokto­ra tezi yönetmiştir. TÜBİTAK, DPT, BAPKO, Fulbright, Otomotiv ve Enerji sektörü tarafından desteklenen çeşitli projeler yürütmüş veya katılmıştır. ASME, SAE ve MMO gibi meslek kuruluşları üyesi olup Ulusal ve Uluslarara­sı çeşitli dergilere hakemlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
zgul@marmara.edu.tr
Web Sayfası
www.zafergul.name
İş Telefonu
+90 216 337 5850
Ofis
Mühendislik Fakültesi C-Binası Oda no: MC672