Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sİnema Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmakta olan Zeynep Çetin Erus doktora çalışmasını romandan sinemaya uyarlamalar üzerine yapmıştır. 2002-2004 ve 2011-2012 dönemlerinde Northwestern Üniversitesi'nde, 2018-2019 akademik yılında ise MIT'de CMS/W'da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Çalışmaları uyarlamalar, Türkiye sinema endüstrisi ve Türkiye'de Üçüncü Sinema hareketleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Çeşitli makaleleri ve üç kitabı bulunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde film çalışmaları üzerine dersler vermektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İletişim Fakültesi
Bölüm
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sinema Anabilim Dalı