Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of electric stimulus on human adipose-derived mesenchymal stem cells cultured in 3D-printed scaffolds

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.32, sa.3, ss.1114-1125, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Airplane Landing Accident: How Safe Is Use of Passenger Lap Seat Belts in Aircrafts?

World Neurosurgery, cilt.142, ss.188-190, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Histopathologic Analysis of Tamoxifen on Epidural Fibrosis

WORLD NEUROSURGERY, cilt.111, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of Lumboperitoneal Shunting in Patients with Normal Pressure Hydrocephalus

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.28, sa.1, ss.62-66, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Punica granatum L. Juice Attenuates Experimental Cerebral Vasospasm in the Rabbit Subarachnoid Hemorrhage Model: A Basilar Artery Morphometric Study and Apoptosis

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SURGERY PART A-CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGERY, cilt.78, sa.2, ss.124-131, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metamizole Sodium Induces Neural Tube Defects in a Chick Embryo Model

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.26, sa.3, ss.445-448, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experimental Endoscopic Cordotomy in the Sheep Model

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.26, sa.2, ss.286-290, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intradiploic Epidermoid Cyst on Occipital Bone during Childhood: a case report and review of the literature

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, sa.2, ss.387-391, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Outcomes and demostration of cranial firearm injuries: A multicenter retrospective study

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.21, sa.4, ss.291-296, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of flurbiprofen on the development of anencephaly in early stage chicken embryos

BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.29, sa.2, ss.265-271, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anti-Adhesion Properties of Contractubex (R) in A Rat Laminectomy Model: A Morphological and Histopathological Study

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.32, sa.4, ss.708-717, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Unusual Complication of Cervical Disc Hernia: Negative-Pressure Pulmonary Edema

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.32, sa.1, ss.213-219, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cranial Ossifying Fibroma Causing Visual Disorder

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.21, sa.3, ss.768-770, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extraventricular neurocytoma - report of a case

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, cilt.43, sa.2, ss.191-194, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sakro-Pelvik Travmalara Genel Yaklaşım

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Bülteni, sa.88, ss.2-8, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Servikal Spondilotik Miyelopati:Prognoz ve Prognozu Etkileyen Faktörler

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji - Özel Konular, cilt.8, ss.84-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PIRFENIDONE ATTENUE EPIDURALFIBROSIS IN RATS BY SUPPRESSINGTNF-α , IL-1, AND α-SMA

the journal of spinal surgery, cilt.29, ss.133-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE PREVENTION EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON EPIDURAL FIBROSIS IN THE POST-LAMINECTOMY RAT MODEL

THE JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY, cilt.29, ss.141-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzak Lateral Yerleşimli Lomber Disk Hernilerine Yaklaşım

Türk Nöroşirurji Dergisi, cilt.28, ss.201-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinal Enstrümantasyonda Revizyon veKurtarma Cerrahisi

Tur ki ye Kli nik le ri J Neurosurg, cilt.3, ss.375-380, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÇOK SEVİYELİ VERTEBRA KIRIĞI

Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. (Med. J. Ankara Tr. Res. Hosp.), cilt.48, ss.91-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seizure and Ischemic Attack Following Bee Sting

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.21, sa.3, ss.138-140, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Civciv Embriyolarında Omurilik Gelişim Modeli

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Bülteni, sa.63, ss.11-15, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Primer Santral Sinir SistemiLenfomas›: Olgu Sunumu ileDe¤erlendirme

Türk Nöroşirurji Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.80-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of Cell Behavior On The 3D-Printed Neural Scaffolds By Electrical Stimulation

5th International Congress On 3d Printing (Additive Manufacturing) Technologies And Digital Industry (3D-PTC2021), 03 Haziran 2021

Treatment options for Failed Back Syndrome

Bosna-Hersek- Türkiye Spine Meeting, Saraybosna, Bosna-Hersek, 21 Aralık 2019

How I do it? Unilateral Aproaches to Lomber Stenosis

1.st Ukraine-Turkey Spine Meeting, 8 - 09 Kasım 2019

Meningomyelosel sonrası gelişen lomber kifoz deformitesinde vertebral kolon rezeksiyonu ile posterior enstrumantasyon: Cerrahi teknik.

Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.29

AYNI SEVİYEDE UZAK LATERAL VE DİSTAL FORAMİNAL SEKESTRE DİSK HERNİSİ: RADYOLOJİK KONFÜZYONU NASIL ÖNLERİZ?

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.391 Creative Commons License

VARFARİN KULLANIMINA BAĞLI SPONTAN SPİNAL SUBDURAL HEMATOM

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.382 Creative Commons License

Çocukta okul masası ile penetran kafa travması olgusu.

Türk Nöroşirji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

BROWN-SEQUARD SENDROMU İLE SEYREDEN SPONTAN SERVİKAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.381 Creative Commons License

TORAKAL SPİNAL KANALIN ORTASINDAN GEÇEN VE NÖROLOJİK DEFİSİTE NEDEN OLMAYAN DELİCİ ALET YARALANMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.383 Creative Commons License

Konus medüllaris metastazı: Olgu sunumu.

Türk Nöroşirji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.390 Creative Commons License

ÇOCUKTA OKUL MASASI İLE PENETREN KAFA TRAVMASI OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.393 Creative Commons License

KONUS MEDÜLLARİS METASTAZI: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi,, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.390 Creative Commons License

FASET DİSLOKASYONUNA YOL AÇAN SERVİKAL TRAVMA OLGULARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.204-205 Creative Commons License

SERVİKAL DEJENERATİF SPONDİLOZLU HASTALARDA MİNÖR TRAVMA SONRASI GELİŞEN KUADRİPLEJİ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.391 Creative Commons License

Varfarin kullanımına bağlı spinal subdural hematom.

Türk Nöroşirji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

GEÇ DÖNEMDE OPERE EDİLEN, AYNI ANDA FARKLI HEMİSFERLERDE İZLENEN SEREBELLAR HEMATOM VE SEREBELLAR ENFARKT OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.395 Creative Commons License

Atlantoaksiyel dislokasyona sebep olan spondilometafizyel displazi olgusu.

Türk Nöroşir. Der. 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019 Creative Commons License

Brown-Sequard sendromu ile seyreden spontan servikal epidural hematom olgusu.

Türk Nöroşirji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

ATLANTOAKSİYEL DİSLOKASYONA SEBEP OLAN SPONDİLOMETAFİZYEL DİSPLAZİ OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29

Sakrumda dev bening kemik tümöründe subtotal sakrektomi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyum, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018 Creative Commons License

Suisid Nedenli Yüksekten Atlama ve Kaza Nedenli Yüksekten Düşme Sonrası Oluşan Vertebra Fraktürlü Hastalarda Tedavi Yaklaşım Farklılıkları

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, cilt.28

Spinal intradural araknoid kist rezeksiyonu.

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

Primer Omurga Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları

Türk Nöroşirurji Derneği 32.BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, cilt.28, ss.27

Spınal intradural araknoıd kıst rezeksıyonu

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018 Creative Commons License

Epidermoid Cyst of Conus Medullaris: Two Cases Report

XVI.World Congress of Neurosurgery (WFNS) Istanbul Congress Center, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017 Creative Commons License

Modified S1 Transpedicular Screw Entry Point in Closed Posterior Superior İliac Spine

XVI.World Congress of Neurosurgery (WFNS) Istanbul Congress Center, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

Positioning and intraoperative radiology in lumbar instrumentation

Marmara University Lumbar Posterior Instrumentation Cadaveric Course, Türkiye, 06 Mayıs 2017

Spinal root kökenli schwannoma olgularında intradural yaklaşımla kitle eksizyonu.

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Sakral kitlelerde total sakrektomi ile tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Konus medullaris yerleşimli epidermoid kist: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Spinal kord kompresyonuna neden olan torakal araknoid kist olguları.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Spinal root kökenli schwannom olgularında ıntradural yaklaşımla kitle eksizyonu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.247 Creative Commons License

Konus medullaris yerleşimli epidermoid kist: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017 Creative Commons License

Sakral Kitlelerde Total Sakrektomi İle Tedavi

Türk Nöroşirurji Derneği 31.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017 Creative Commons License

Spinal kord kompresyonuna neden olan torakal araknoid kist olguları

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017 Creative Commons License

Spinal root kökenli schwannom olgularında intradural yaklaşımla kitle eksizyonu

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Lomber ponksiyon sonrası gelişen spinal enfeksiyon olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017 Creative Commons License

Hiç Dokunma

Lomber Cerrahi Sonrası Ağrı Toplantısı (Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü), Türkiye, 14 Ocak 2017

Osteotomies in the upper thoracic spine-Case Presentation

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Spinal Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu - LOMBER DEJENERATİF OMURGA sonbahar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Torakal disk hernilerine torakoskopik yolla yaklaşım

TND SPSCG Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016 Creative Commons License

Minimal invazif yaklaşımla tedavi edilen servikal C7 schwannoma olgusu

TND SPSCG Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Minimal invaziv Yaklaşımla Tedavi Edilen Servikal C7 Schwannom Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.56 Creative Commons License

Travma sonrası oluşan torakal araknoid kist hastasında tedavi

TND SPSCG Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016 Creative Commons License

Kapalı Posterior Spinal İliak Durumunda S1 pedikülüne Superiorundan yaklaşılarak Enstrumantasyon Uygulanması : Kadavra Çalışmasından Klinik Uygulamaya

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Lomber Omurgada Flat Rod ve Rijit Rod’xxun Finite Element Modeli Biyomekanik ollarak Karşılaştırılması

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.19

CLASSIFICATION OF RADIOLOGICAL CHANGES IN BURST FRACTURES

Joint Meeting of Istanbul Spine Masters , ISMISS Turkey 2016, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

Primer Omurga Tümörleri Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.26

Tamoxifen Reduce Postlaminectomy Epidural Fibrosis In a Rat Model

Türk Nöroşirurji Derneğ 30.Bilimsel Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

Forestier (DISH) HASTALIĞI :OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, cilt.25

Nörolojik Defisitin Olmadığı Şiddetli Torakal Fraktür Dislokasyon

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Bevasizumabın Tavşan Baziller Arteri Üzerine Olan Etkisi

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, cilt.25

Metamizole sodium may induce neural tube defects in a chick embryo model.(Bu çalışma daha sonra makale olarak yayımlanmıştır)

65.Jahrestangung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) 1 st joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society, Dresden, Almanya, 11 - 14 Mayıs 2014

The effect of Pomegranate (Punica Granatum L.) juice on cerebral vasospazm in the rabbit subarachnoid hemorrage model.(Bu çalışma daha sonra makale olarak yayımlanmıştır)

65.Jahrestangung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) 1 st joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society, Dresden, Almanya, 11 - 14 Mayıs 2014

Sadece Akut Başağrısıyla Acil Servise Başvuran Subaraknoid Kanamalı Hastalar: 8 Olgu

28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.101

Travma Sonrası Parietal Kemikte Oluşan Anevrizmal Kemik Kisti

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

TORAKOLOMBER BURST FRAKTÜRLERİNDE KONSERVATİFYAKLAŞIM

Türk Nöroşirurji Derneği, 28.Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24

Koyun Deneklerde Endoskopik Kordotomi Uygulaması.(Bu çalışma daha sonra makale olarak yayımlanmıştır)

26.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012, cilt.22, ss.59

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı Hastayı Enstrumante ederken Dikkaey Edilecek Hususlar: Vida Yerleştirme, Redüksiyon ve Manipülasyonlar

Yaşlanan Omurga, Serkan Şimşek,Ali Dalgıç,Mesut yılmaz,Ahmet dağtekin,Kudret Türeyen,Serdar Işık,Cüneyt temiz,Eda Gürçay,Onur yaman,Ahmet Gürhan Gürçay, Editör, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, ss.213-219, 2019 Creative Commons License

İntervertebral Diskin Rejenerasyon Çalışmaları ve Gelecek Tedavideki Yeri

Yaşlanan Omurga, Serkan Şimşek,Ali Dalgıç,Mesut yılmaz,Ahmet dağtekin,Kudret türeyen,Serdar Işık,Cüneyt temiz,Eda Gürçay,Onur Yaman,Ahmet Gürhan Gürçay, Editör, Türk Nöroşirurji Dergisi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu Yayınları , Ankara, ss.27-33, 2019 Creative Commons License

10. Torakal Omurganın Endoskopik Anatomisi

Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar, Uzm. Dr. Salim Şentürk, Editör, US AKADEMİ, ss.73-79, 2019

Servikal spondilotik myelopati. Prognoz ve prognozu etkileyen faktörler.

Türkiye Klinikleri Servikal dejeneratif hastalıklar özel sayısı., Ali Arslantaş, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.84-89, 2018 Creative Commons License

Anterior Servikal Diskektomi ve Kafes Yerleştirilmesi

Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kadir Kotil,Cüneyt Temiz,Erkan Kaptanoğlu,Tahsin Erman,Özkan Ateş,Ali Dalgıç,İlker Solmaz, Editör, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San.Tic., Ankara, ss.221-227, 2017 Creative Commons License

B-5 Omurilik Yaralanmasının Patofizyolojisi

Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Ali Dalgıç, Cüneyt Temiz, Kadir Kotil, Erkan Kaptanoğlu, Özkan Ateş,Tahsin Erman, İlker Solmaz, Editör, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San.Tic., Ankara, ss.96-100, 2017

Chapter 8. Management of Recurrent Lumbar Disc Herniation

Degenerative Traumatic and Infectious Lumbar Spinal Pathology Diagnosis and Treatment 2 Volume Set, Alessandro Landi, Vincenza Maiola and Fabrizio Gregori, Editör, Nova Science Publishers, New-York, ss.79-90, 2017

Periferik Sinir ve Pleksus Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitirizasyon Kullanımı

Omurga ve Omurilik Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitirizasyon, Zinnuroğlu Murat,Emmez Hakan,Dalgıç Ali, Editör, Buluş Tasarım ve Matbbacılık Hiz.Ltd., Ankara, ss.101-107, 2015 Creative Commons License

İn-Situ Füzyon ve Hemiepifizyodez: Endikasyon,teknik ve cerrahi sonuçları

Spinal Deformiteler, Yaman Onur,Dalbayrak Sedat, Kaptanoğlu Erkan, Şimşek Serkan, Ateş Özkan, Dalgıç Ali, Editör, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Ankara, ss.169-175, 2015

Genetik ve Moleküler Biyoloji

Omurga ve Omurilik Tümörleri, Dalbayrak Sedat, Kaptanoğlu Erkan, Şimşek Serkan, Ateş Özkan,Dalgıç Ali, Editör, Buluş Tasarımve Matbaacılık Hizmetleri San.Tic., Ankara, ss.8-20, 2014