Faset dislokasyonuna yol açan servikal travma olgularının retrospektif olarak incelenmesi


ERDOĞAN O. , Cavadov T., SÖNMEZ Ö. , OĞLİN V. , GÜVENÇ Y. , HARMAN F.

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye