Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment outcomes of archwise distraction osteogenesis in mandibular dentoalveolar retrognathia cases

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.46, sa.8, ss.1007-1016, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hızlandırılmış Diş Hareketinde Düşük Doz Lazer Kullanımı

European Journal of Research in Dentistry, cilt.2, ss.28-32, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hızlandırılmış Ortodontik Diş Hareketinde Farmakolojik Uygulamalar

Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel konular, cilt.4, ss.14-20, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Maloklüzyon Tipine Göre Retansiyon

Turkiye Klinikleri Journal of Orthodontics-Special Topics, cilt.3, ss.79-81, 2017 (Hakemsiz Dergi)

DIRECT USAGE OF MINISCREW ANCHORAGE TO INTRUDE OVERERUPTED MAXILLARY POSTERIOR TEETH BEFORE PROSTHODONTIC PREPARATION: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.50, sa.1, ss.43-50, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mini-implant Usage in Orthodontic Practice

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.28, sa.1, ss.1-6, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AWDA: Yarık Damak Dudak Hastalarında Yüz Estetiği ve Dental Estetik İçin Yeni ve Etkili Bir Distraksiyon Apareyi

Turkiye Klinikleri Journal of Orthodontics-Special Topics, cilt.1, ss.79-86, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Does the Bone Cement Affect Miniscrew Stability?

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.26, ss.119-128, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Corticotomy Assisted Quad-Helix Treatment – A Case Report

American Association of Orthodontists (AAO) 2017 Annual Session, 1 - 05 Mayıs 2017

Post-Peak Büyüme Gelişim Aşamasındaki Hastada Kamuflaj Tedavisi-Vaka Raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2015

TREATMENT OF A SKELETAL CLASS III PATIENT WITH SURGERY-FIRST APPROACH

2015 American association of orthodontists annual session, 15 - 19 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

çocuklar ve genç erişkinlerde koruyucu ve önleyici tedaviler

pedodonti akıl notları, Didem Özenen, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.178-202, 2019

Çocuk ve erişkinlerde koruyucu ve önleyici tedaviler

pedodonti akıl notları, Didem Özenen, Editör, Güneş Kitabevi, ss.178-202, 2019

DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ VE AWDA APAREYİ

ÇAĞDAŞ ORTODONTİ, PROF DR NEJAT ERVERDİ, Editör, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, ss.261-277, 2017

KEMİK YAŞININ TAYİNİ

ÇAĞDAŞ ORTODONTİ, PROF DR NEJAR ERVERDİ, Editör, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, ss.111-116, 2017