Sınıf III Ortognatik Cerrahi Hastalarında Maksillomandibüler Rotasyon ile Oklüzal Düzlem Değişimlerinin Uzun Dönem Stabilitesi


ACAR Y. B. , ACAR A. H. , ERDEM N. F. , ERVERDİ A. N. , UĞURLU K.

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2015