Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Treatment outcomes of archwise distraction osteogenesis in mandibular dentoalveolar retrognathia cases

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.46, no.8, pp.1007-1016, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hızlandırılmış Diş Hareketinde Düşük Doz Lazer Kullanımı

European Journal of Research in Dentistry, vol.2, pp.28-32, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Hızlandırılmış Ortodontik Diş Hareketinde Farmakolojik Uygulamalar

Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel konular, vol.4, pp.14-20, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Maloklüzyon Tipine Göre Retansiyon

Turkiye Klinikleri Journal of Orthodontics-Special Topics, vol.3, pp.79-81, 2017 (National Non-Refereed Journal)

DIRECT USAGE OF MINISCREW ANCHORAGE TO INTRUDE OVERERUPTED MAXILLARY POSTERIOR TEETH BEFORE PROSTHODONTIC PREPARATION: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.50, no.1, pp.43-50, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Mini-implant Usage in Orthodontic Practice

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.28, no.1, pp.1-6, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

AWDA: Yarık Damak Dudak Hastalarında Yüz Estetiği ve Dental Estetik İçin Yeni ve Etkili Bir Distraksiyon Apareyi

Turkiye Klinikleri Journal of Orthodontics-Special Topics, vol.1, pp.79-86, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Does the Bone Cement Affect Miniscrew Stability?

Turkish Journal of Orthodontics, vol.26, pp.119-128, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şeffaf Plakla Tedavi Edilen Dişlerin Multidisipliner Yaklaşımla Direkt Kompozit Restorasyonu

25. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2021

The Comparison of Intraoral Photographs and Digital Scans in Terms of Icon

17. Uluslararası TOD Sanal Kongresi Değişen Dünyada Ortodonti, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.101 Sustainable Development

Farklı Yüz Tiplerine Göre Maksiller Kaninlerin Dikey Konumlarının Estetik Algısı

17. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 March 2021

Corticotomy Assisted Quad-Helix Treatment – A Case Report

American Association of Orthodontists (AAO) 2017 Annual Session, 1 - 05 May 2017

Evaluation of Corticotomy Assisted Quad-Helix Treatment -Two Case Reports

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 1 - 05 October 2016

Post-Peak Büyüme Gelişim Aşamasındaki Hastada Kamuflaj Tedavisi-Vaka Raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015

TREATMENT OF A SKELETAL CLASS III PATIENT WITH SURGERY-FIRST APPROACH

2015 American association of orthodontists annual session, 15 - 19 May 2015

Books & Book Chapters

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA ORTODONTİK TEDAVİ

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular Ortodonti-Periodontoloji Etkileşimleri, Sönmez Fıratlı, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-22, 2021

Çocuk ve erişkinlerde koruyucu ve önleyici tedaviler

in: pedodonti akıl notları, Didem Özenen, Editor, Güneş Kitabevi, pp.178-202, 2019

DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ VE AWDA APAREYİ

in: ÇAĞDAŞ ORTODONTİ, PROF DR NEJAT ERVERDİ, Editor, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, pp.261-277, 2017

KEMİK YAŞININ TAYİNİ

in: ÇAĞDAŞ ORTODONTİ, PROF DR NEJAR ERVERDİ, Editor, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, pp.111-116, 2017