Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Taşlıcalı Yahya

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Öztoprak, Nihat, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.477-498, 2019

Adile Sultan

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.493-504, 2019

Hoca Dehhânî

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.23-42, 2019

Kâmî

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Öztoprak Nihat, Editör, İdeal Kültür yayıncılık, İstanbul, ss.247-260, 2019

Mihrî Hatun

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıjncılık, İstanbul, ss.303-312, 2019

Cem Sultan

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.179-206, 2019

Lâmi’xxî

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.323-332, 2019

Kadı Burhâneddîn

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.43-58, 2019

Enderunlu Vâsıf

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Öztoprak Nihat, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.409-422, 2019

Hoca Dehhânî

Eski Türk Edebiyatı 1 12.-15. Yüzyıl, Mermer Ahmet, Bayram Yavuz, Editör, Nobel, İstanbul, ss.35-43, 2019

Şeref Hanım

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Öztoprak Nihat, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.451-464, 2019

Tâcizâde Cafer Çelebi

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.315-322, 2019

Ankaralı Nidâi Çelebi’nin Mesnevilerinde Temsil Metodu ve Latîfe-i Bengînâmesi

Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Özdemir Mehmet, Editör, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.77-104, 2019