Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2007 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 1998 - 2000 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Münîrî (öl.1521?)'nin Manzum Siyer-i Nebî'si cilt:1 (inceleme-metin)

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2000 Yüksek Lisans

  Nidâî Dürr-i Manzûm (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin)

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü