Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neutrophil-lymphocyte ratio and mean platelet volume can be a predictor for severity of acute appendicitis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, ss.163-168, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

OBTURATOR HERNIA: A DIAGNOSTIC DILEMMA, REPORT OF A CASE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.17, ss.95-98, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Impact of a short postgraduate course in rational pharmacotherapy for general practitioners

British Journal of Clinical Pharmacology, cilt.57, ss.310-321, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minimally invasive thyroid anaplastic carcinoma with long survival

Turkish Journal of Surgery, cilt.34, ss.319-322, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neoadjuvan kemoterapi alan lokal ileri evrememe kanseri hastalarında dolaşımdaki tümörhücresi moleküler analizleri

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Uluslararası katılımlı, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.109

ERCP in a pregnant patients with liver hydatic cyst: report of a case

XVI. Annual Meeting of European Society of Surgery (ESS), 22 - 24 Kasım 2012