Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A comparative study of denoising sEMG signals

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.23, sa.4, ss.931-944, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A MODIFIED ADAPTIVE KALMAN FILTER FOR FIBER OPTIC GYROSCOPE

REVUE ROUMAINE DES SCIENCES TECHNIQUES-SERIE ELECTROTECHNIQUE ET ENERGETIQUE, cilt.59, sa.2, ss.153-162, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öznitelik Çıkarım Ve Evrimsel Öznitelik Seçim Metotlarının EEG Sinyallerinin Sınıflandırma Başarısına Etkileri

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.120-125

Hand Gesture Recognition by Using sEMG Signals for Human Machine Interaction Applications

Signal Processing - Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznan, Polonya, 19 - 21 Eylül 2018, ss.27-30 identifier

A Real Time DSP Implementation of Removing Cross-talk in sEMG Measurements with JADE Algorithm

IATS’17 8’th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.253

Capturing Prosthetic Socket Fitment: Preliminary Results Using Ultrasound-based Device

Rehabweek 2017, 15th IEEE Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR 2017), Londrina, Brezilya, 17 - 21 Temmuz 2017, ss.1221-1226

El rehabilitasyon sistemleri için akıllı eldiven uygulaması

2. ulusal biyomedikal cihaz tasarımı ve üretimi sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2017

Classification of hand movements by using artificial neural network

2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012, cilt.1

SENSÖR DOĞRUSALLIK HATASININ YSA DONANIMI İLE GİDERİLMESİ

1. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 1 - 05 Eylül 2006, cilt.2

A Microntroller Based Neural Network Hardware for DC Motor Control

International Conference on Modeling and Simulation (AMSE’06), Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, cilt.1, ss.185-187

Sensor Doğrusallık Hatasının YSA Donanımı ile Giderilmesi

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.3, ss.834-841

Kitap & Kitap Bölümleri