Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Elektromiyogram sinyallerinin sınıflandırılması ve bağımsız bileşen analizi ile işlenmesi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli), 2014
Yüksek Lisans, PIC mikrodenetleyici ile yapay sinir ağı donanım modülü, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli), 2006

Araştırma Alanları

Biyomedikal Mühendisliği, Biyoenstrümantasyon ve MEMS, Biyosinyal İşleme, Rehabilitasyon, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Akademik Unvanlar / Görevler

Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 2002 - 2015

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Sayısal Tasarım, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı ve Analizi, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

BAŞPINAR U., Öznitelik çıkarım ve evrimsel öznitelik seçim metotlarının EEG sinyallerinin sınıflandırma başarısına etkileri, Yüksek Lisans, F.ABBASOĞLU(Öğrenci), 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Başpınar U., Satman İ., TÜBİTAK Projesi, Saliva ile Bütünleşik Diyabet Yönetim Sistemi: SALDIYOS (TÜBİTAK Öncelikli Alan, İkinci Aşama1003 Projesi, Proje No: 118S157), 2018 - 2021
Başpınar U., Bal A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilgisayar Destekli El Rehabilitasyon Sistemi, 2018 - 2019
Ekren N., Gündüz O., Kılıç O., Korkmaz H., Başpınar U., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Laborutuarı, 2016 - 2019
Başpınar U., Ekren N., DEMİR Ö., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2016K121280 numaralı Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Sistemleri Geliştirme Altyapısı, 2015 - 2019
Başpınar U., Yüce H., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Marmara Mems/Nems/Moems Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Kurulması, 2017 - 2018