Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Elektromiyogram sinyallerinin sınıflandırılması ve bağımsız bileşen analizi ile işlenmesi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli), 2014
Post Graduate, PIC mikrodenetleyici ile yapay sinir ağı donanım modülü, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli), 2006

Research Areas

Biomedical Engineering, Bioengineering and MEMS, Biosignal Processing, Rehabilitation, Electrical and Electronics Engineering, Electronic

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Marmara University, Faculty of Technology, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2015 - Continues
Research Assistant, Marmara University, Faculty of Technical Education, Electronic and Computer Education, 2002 - 2015

Professional Experience

Deputy Head of Department, Marmara University, Faculty of Technology, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016 - Continues

Courses

Digital Design, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Computer Aided Circuit Design and Analysis, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019

Advising Theses

BAŞPINAR U., Öznitelik çıkarım ve evrimsel öznitelik seçim metotlarının EEG sinyallerinin sınıflandırma başarısına etkileri, Post Graduate, F.ABBASOĞLU(Student), 2019

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Başpınar U., Satman İ., TUBITAK Project, Saliva ile Bütünleşik Diyabet Yönetim Sistemi: SALDIYOS (TÜBİTAK Öncelikli Alan, İkinci Aşama1003 Projesi, Proje No: 118S157), 2018 - 2021
Başpınar U., Bal A., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilgisayar Destekli El Rehabilitasyon Sistemi, 2018 - 2019
Ekren N., Gündüz O., Kılıç O., Korkmaz H., Başpınar U., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Laborutuarı, 2016 - 2019
Başpınar U., Ekren N., DEMİR Ö., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2016K121280 numaralı Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Sistemleri Geliştirme Altyapısı, 2015 - 2019
Başpınar U., Yüce H., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Marmara Mems/Nems/Moems Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Kurulması, 2017 - 2018