Education Information

Education Information

 • 2015 - 2016 Post Doctorate

  University of Massachusetts Amherst, Engineering Faculty, Mechanical Engineering, United States Of America

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Electronics-Computer Education, Turkey

 • 2002 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Electronics-Computer Education, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Technical Education, Electronic And Computer Education, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Elektromiyogram sinyallerinin sınıflandırılması ve bağımsız bileşen analizi ile işlenmesi

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli)

 • 2006 Postgraduate

  PIC mikrodenetleyici ile yapay sinir ağı donanım modülü

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English