Genel Bilgiler

Biyografi

Yargıtay Onursal Başkanı Demir Dai ile Sevim Dai’nin kızı, Prof. Dr. Türkan Uğur Dai 1954 yılında İstanbul’da doğdu. 1972 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1976 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

1977 yılında, Finansman Muhasebe Anabilim Dalı’nda asistanlığa başladı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye’deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi” konulu tez ile doktorasını tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi’nin İngilizce eğitim veren İktisat Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. Aynı yıl doçentlik merkezi yabancı dil sınavını verdi. Türkiye’deki yasaları ve uygulamaları dikkate alarak, İngilizce eğitim veren bölümlerde okutulmak üzere “Financial Accounting, Principles and Turkish Accounting Practices” adlı ilk finansal muhasebe ve şirketler muhasebesi konularını içeren İngilizce kitabı yazdı.

1987 yılında Finansman Bilim Dalı’nda doçent unvanını aldı. Marmara Üniversitesi’nin İngilizce eğitim veren İşletme Bölümü’nde doçent olarak çalışmalarına devam etti. 1988-1991 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde doçent statüsünde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda profesör oldu. Aynı anabilim dalının kurucu öğretim üyesi ve başkanı olarak çok sayıda öğretim üyesi yetiştirdi. “Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı” konusunda yazdığı kitap medya sektöründeki yöneticilere ve Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’ndaki akademisyenlere referans kitap oldu.

1996 yılında yeminli mali müşavir unvanını aldı. Sosyal bilimlerin medya, ekonomi, finansman, işletme alanlarında disiplinler arası çalışarak çok sayıda ulusal ve uluslararası Türkçe ve İngilizce bilimsel yayın yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde bilim kurulunda yer aldı ve oturum başkanlığı yaptı.

Marmara Üniversitesi bünyesinde profesör olarak 25. yılını, çalışma süresi olarak 40. hizmet yılını idame ettirdi. 25 yüksek lisans, 23 doktora tezi yönetti; birçok doçent ve profesör yetiştirdi.

İstanbul Gaziantepliler Derneği Danışma Kurulu’nda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Yüksek İstişare Kurulu’nda görev alarak Gaziantep’le ilgili özellikle eğitim konusuna ilişkin çalışmalarda bulundu.

Prof. Dr. Türkan Uğur Dai 1998-2004 yılları arasında Gazetecilik Bölüm Başkanlığı ve Senato Üyeliği yaptı. 2007-2017 yılları arasında  Gazetecilik Bölüm Başkanlığına devam etmiştir. 2007 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Senato Üyeliği ile 1993 yılından itibaren Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İletişim Fakültesi
Bölüm
Gazetecilik Bölümü
Ana Bilim Dalı
Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı