Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining the Fear of Happiness Among FootballReferees by Specific Variables

Journal of Educational Issues, cilt.6, ss.166-174, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Spora Katılım ve Özelleşme 8.Bölüm

Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Doç.Dr. Özgür Karataş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.151-176, 2020