General Information

Institutional Information: Faculty Of Humanities And Social Sciences, Department Of Turkish Language And Literature, Department Of Modern Turkish Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

33

Thesis Advisory

52

Open Access

45
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul'da doğdu. 1978'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1983'te "Türk Romanında Çalışan Kadın Tipleri: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e" isimli teziyle doktora çalışmasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladığı akademik hayatına Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında devam ettirdi. 1990'da doçent, 2000'de profesör oldu. Hâlâ aynı bölümde çalışmaktadır. Kadın meselesi, Türk kadın yazarları, edebiyat-tarih ilişkisi, biyografik okumalar, edebî tenkit gibi Yeni Türk Edebiyatı'nın çeşitli konuları üzerinde çalıştı.