General Information

Biography

İstanbul'da doğdu. 1978'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1983'te "Türk Romanında Çalışan Kadın Tipleri: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e" isimli teziyle doktora çalışmasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladığı akademik hayatına Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında devam ettirdi. 1990'da doçent, 2000'de profesör oldu. Hâlâ aynı bölümde çalışmaktadır. Kadın meselesi, Türk kadın yazarları, edebiyat-tarih ilişkisi, biyografik okumalar, edebî tenkit gibi Yeni Türk Edebiyatı'nın çeşitli konuları üzerinde çalıştı.

Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Sciences
Department
Turkish Language and Literature
Program
Department of Modern Turkish Literature