Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Reading, Writing and Linguistics Areas in French as a Foreign Language

Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.1723-1728, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

An Example of Decentralized Management in Education Provincial Directory Model

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.10, pp.266-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KARMA YÖNTEMLEDEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INES), vol.1, pp.124-135, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Reading Habits of Teacher Candidates Study of Scale Development

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.101-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation primary school students achievement ofobjectives in English lessons

Educational Research and Reviews, vol.10, pp.2153-2163, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

BİLMECELERLE YABANCI DİL EĞİTİMİ

JRET, vol.4, pp.200-209, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının yazılı ve dijital okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.122-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE FRANSA İTALYA VE İSPANYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INES Journal), vol.1, pp.7-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

A COMPARISON OF COMPULSORY AND PRIMARY EDUCATION SYSTEMS IN TURKEY AND IN TURKISH COUNTRIES

International Journal of New Trends in Arts, Sports ScienceEducation, vol.3, pp.10-14, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE FRANSA İNGİLTERE ALMANYA VE İSPANYA EĞİTİM DENETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (INES JOURNAL), vol.1, pp.41-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

PISA SINAVI OKUMA OKURYAZARLIĞI ÖĞRETMEN KILAVUZU ÖNERİSİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, vol.3, pp.321-332, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE FRANSIZCA EĞİTİMİNDE FABL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ LA FONTAINE KARGA İLE TİLKİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, vol.3, pp.74-78, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Differentiation Of French Perception Competencıes In Marmara University Students

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES (WJEIS), vol.4, pp.60-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

A Comparison of the Education Systems in Turkey and Singapore and 1999 2011 TIMSS Tests Results

Procedia - Social and Behavioral Science, vol.1, pp.55-64, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

INVESTIGATION OF READING TEXTS IN B1 LEVEL IN FRENCH LANGUAGE TEACHING

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.3, pp.99-104, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Problems of English Language Instruction in Primary in Turkey and Their Suggestions

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.1106-1111, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

L exploitation du Conte en FLE à L exemple de la Petite Fille Aux Allumettes

Journal of International Social Research, vol.4, pp.553-568, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Eğitimi Derslerinde Uygulanabilecek Çok Kültürlü Oyun Örnekleri

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.23-31, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of the Primary School Level Students Attitudes Towards Mobile Phones

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.4279-4284, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Dil Portfolyosu ve Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.63-88, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Characteristics of the Headmasters Teachers and Students in an Effective School

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.4298-4304, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

READING WITH LINGUISTIC ACTIVITIESIN FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE(FFL)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017

READING WITH LINGUISTIC ACTIVITIESIN FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE(FFL) IN B2 LANGAUGE LEVEL

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017

Research of Mixed Method: Teaching French as a Second Foreign Language With Authentic Materials

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Katanya, Italy, 25 - 28 January 2017

EXAMINATION COMPARATIVE OF PRIMARY EDUCATION SYSTEMS AND EFL PROGRAM IN TURKEY-FRANCE-GREECE

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Katanya, 25 - 28 January 2017

21 YÜZYILDA FRANSIZCA DA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YÖNTEMLER

11. ulusal frankofoni kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2015

Exploitation des fables dans les classes de FLE

Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Öğretim Teknileri ve Uygulamaları Paneli, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2012

Etudier Le Lac de LaMartine dans la classe de FLE

10. Uluslararası Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2010

Evaluation of the primary school level students' attitudes towards mobile phones

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4279-4284 identifier identifier

Characteristics of the headmasters, teachers and students in an effective school

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4298-4304 Sustainable Development identifier

Çoklu Zeka Kuramıyla Fransızca Eğitimi

I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 May 2009

Yabancı Uyruklulara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerilerini Geliştirme Çalışmaları

I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, Belgium, 22 - 23 February 2008

Çizgi Romanla Fransızca Eğitimi Asteriks ve Gladyatör Örneği

Türkiye’xxde Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Turkey, 22 - 23 November 2007

Öğrenci Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Anadolu Üniversitesi, Turkey, 27 - 29 April 2007

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİMDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSAL TEKNİK EĞİTİM MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM BİLİMLERİ GENÇ ARAŞTIRMACILARI SEMPOZYUMU, Turkey, 20 - 22 June 2007

Köy Enstitüleri ve Hasan Ali Yücel

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2006

Books & Book Chapters

EXAMINATION OF THE NATIVE LANGUAGE CURRICULUMS OF TURKEY&FRANCE AND THE FIRST LITERACY TEXTBOOKS

in: Education &Science 2021-II, Muslim ALANOGLU, Editor, Efe yayınevi, İstanbul, pp.87-107, 2021

DELF A2: Comprehension Ecrite

Editions Universitaires Européennes, Mauritus, 2019

Yükseköğretimde Fransızca Eğitimine Yönelik Yeni Bir Yöntemin Değerlendirilmesi: Dilsel Farkındalık Yöntemi

in: Alan Eğitimi, Ömer Tuğrul Kara, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.145-157, 2019

Research of Mixed Mehod: Teaching French as a Second Foreign Language with Authentic Materials

in: Academic Researches in Educational Sciences, , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-53, 2018

Okul öncesi kurumlarda eğitim gören çocukların dilsel farkındalık yöntemi ve bilgisayar destekli etkinliklerle yabancı dillere ilgilerinin incelenmesi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Yıldız Karagöz YEKE,Doç. Dr. Tarkan YAZICI,Dr. Onur HAYIRLI, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.109-116, 2018

Yabancı Dillere İlgi Ölçeği’xxnin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.51-63, 2018

Didactique de Linguistique en Classe de FLE

Edition Universitaire Européen, Beau Bassin, 2017

Fransa Eğitim Sistemi

in: Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, Sefer Ada, Zeliha Nurdan Baysal, Editor, Pegem A, Ankara, pp.197-214, 2009