Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Global Krizin Geleneksel Medya ve Yeni Medyaya Reklam Gelirleri Yönünden Etkisinin Analizi

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 28 - 30 Ekim 2010, ss.362-368

Yöndeşmenin Gazetecilerin İş Pratikleri Üzerine Etkisi

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2010, ss.243-247