Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Göçebeleşme Döneminde (1018-1192) Türkiye’de Kurumlara İlişkin İnşa Faaliyeti Üzerine Bir Değerlendirme

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.230-256, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Öncesi İktisat Tarihine İlişkin Sorunlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.21, ss.43-58, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Emel Esinin Eserlerini Yeniden Okuyoruz

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.20, ss.607-613, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Selçuklularında Askeri Teşkilat 1071 1243

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.17, ss.17-53, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede Korkut Hikayelerinde Geçen Boy Boyladı Soy Soyladı Sözünün İfşa Ettiği Geçmiş

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.13, ss.1-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İlk Beglik ler ve Kabilevi Siyasi Birlik lerin Ortaya Çıkışı 1071 1175

Belleten, cilt.66, sa.245, ss.61-86, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coşkun Alptekin in Hayatı ve Eserleri

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.12, ss.9-20, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yirminci Yüzyıl Tarihyazımı İçinde Claude Cahen ve Osmanlı öncesi Türkiye Tarihine Yaklaşımı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi , sa.9, ss.79-96, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

"Osmanlı Öncesi Türkiye Tarihi Yazımında Yaklaşım Sorunu"

38 ICANAS BİLİDİRİLERİ, Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Salim Cöhce, Zeynep Bağlan Özer, Reşide Gürses, Banu Karababa Taşkın, Editör, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, ss.2517-2533, 2012

Göçebe Türklerde Avcılık

Av ve Avcılık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali,Hilal Oytun Altun, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.1-707, 2008

Osmanlı Öncesi Türkiye’de Şehir Yönetimi

Selçuklu dan Cumhuriyet'e Şehir Yönetimi, Erol Özvar,Arif Bilgin, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, ss.1-464, 2008

Göçebe Türklerde Avcılık

Av ve Avcılık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.55-63, 2008

Selçuklular ve Beylikler Dönemi Türkiyesi'nde Ticaret

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ahmet Yaşar Ocak, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.1-1248, 2006

Selçuklu Türkiyesi’nde Ticaret

Türkler, Kemal Çiçek,Salim Koca,Hasan Celal Güzel, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.1-19391, 2002