Büyük Selçukluların Oluşturduğu Siyasal Yapıların İbn Haldun’xxun Görüş ve Tespitlerine Göre Yeniden Tanımlanması ve Dönemlendirilmesi (Selçuklu Tarihini Kavramsallaştırma Sorunu ve Bir Öneri)


POLAT M. S.

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye