Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OKUL ÖNCESİNDE SES EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Kesit Akademi Dergisi, cilt.3, ss.484-497, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SES EGZERSİZLERİNDEN ŞARKI SÖYLEMEYE GEÇİŞTE YAŞANANSORUNLAR

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.8, ss.221-228, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzikalite, Müzikal Performans ve Müzikal BecerilerinGelişmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.171-187, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İYİ VE GÜZEL SES TANIMLAMASI

TİDSAD, ss.98-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ ETKİLİLİKYETERLİLİKDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.171-178, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel Müzik Ağitimi Alan Öğrencilerinin Benlik SaygıDüzeylerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.187-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERGEN SESLERİNDE SES DEĞİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.49-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SES TÜRÜNE GÖRE FİZİKSEL FARKLILIKLAR VE DİĞER ÖLÇÜTLER

The Journal of Academic Social Science, cilt.4, ss.228-240, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Differences Between Academic Success andPerception Levels of Conservatory Students

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH REVİEW, cilt.1, ss.9-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Different Variables of Musical Perception Level of the Education of Undergraduate Students Conservatories in Turkey

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.2, ss.1150-1159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Place and Importance of Physiology of Voice in the Teacher Education

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, ss.273-279, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SES EĞİTİMİNDE REGİSTER ALGISI

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TOPLUM BİLİMLERETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.515-531

Ses eğitimide ses türünü belirleme kriterleri

Dünya ses günü sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 Nisan 2016

Medyanın da Etkisi ile Yeniden Sorgulanma Gerekliliği Doğan İyi ve Güzel Ses Tanımlaması

1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016, ss.186-187

The Place and Importance of Physiology of Voice in the Teacher Education

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.40

Analysis of Job Satisfaction of Music Teachers in Turkey

2nd International PhD Music Students Conference, Selanik, Yunanistan, 11 - 13 Şubat 2009, ss.84-92

Training Music Teachers in Turkey The Content of Piano and Voice Training and Their Professional Application

ISME - World Conference of the International Society for Music Education, Bologna, İtalya, 20 - 25 Temmuz 2008, ss.217-226

Türkiye de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Yapılan Giriş Yetenek Sınavlarında Adayların Ses Kapasitelerini Değerlendirme Kıstasları Üzerine Bir Çalışma

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2006, ss.633-639

Ses Eğitimi Derslerinin Amaçları İçeriği ve Öğretmen Adaylarının Mesleki Uygulama Alanları Arasındaki İlişkiler

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.133-134

Kitap & Kitap Bölümleri

Ses Oluşumu Türleri ve Alman Ses Sistemi Stimmfach

Türkiye Alim Kitapları/OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, 2015