Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Selçuklu'nun İktidarAlâmeti Sikkeler

Derin Tarih, ss.100-105, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Selçuklu Türkiyesi’nde Bir Mekân Adı: İrmanhane

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, ss.115-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vekîl-i hâsslık ve Selçuklu Saraylarında Üstâdü’d-dârlık

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Selçuklu Meskûkâtının Meseleleri Hakkında Bazı Tespitler

Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Konya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.465-469

Selçuklu Türkiyesi'ne Ait Arşiv Belgeleri Hakkında Bazı Tespitler

Türkiye'de Selçuklu Meskûkâtının Meseleleri Hakkında Bazı Tespitler, Konya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.791-796

Sultan Alp Arslan’ın Darp Ettirdiği Sikkeler

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslarası Sempozyumu, 26 - 28 Nisan 2018

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Hanedan Üyelerinin Unvanları

Afyonkarahisar I. Türk Tarihi Sempozyumu Türklerde Devlet, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.497-515

Üsküdar Mihrimah Sultan (İskele) Camii Haziresi Mezartaşları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2016, cilt.2, ss.133-202

Sivil Toplum Açısından Selçuklu Türkiyesi’nde Vakıflar

Vakıf ve Sivil Toplum Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.65-74

Türkiye Selçuklu Sikkelerinde Unvan Lâkab ve Künyeler

Birinci Uluslararası Anadolu Para tarihi ve Numismatik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Şubat 2013, cilt.1, ss.361-368

XIV Yüzyılda Zile de Bir Kolonizatör Şeyh Nusret Zaviyesi Vakıfları ve Halifeleri

Tokat Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, cilt.1, ss.98-99

Selçuklu Türkiyesinde Medrese Eğitiminin Bilinmeyenleri Üzerine Bazı Tespitler

II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklular Devrinde Bilim ve Düşünce (XI-XIII. Y.Y.), Konya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, cilt.1, ss.103

İstanbul da Hayat ve Ölüm Hazire Kültürü

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyum, 14 - 17 Aralık 2010, cilt.1, ss.321-326

Selçuklu Devletlerinde Saray Emirlerinin Tayin Görev ve Yetkileri Üzerine Bazı Tespitler

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, cilt.1, ss.94

Selçuklu Sikkelerinde Ok ve Yay Figürü

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, cilt.1, ss.100

Selçuklu Şehir Tarihi Açısından Sivas Gök Medrese (Sahibiye Medresesi) Vakfiyesi

Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Konya, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2008

Erzen de Basılan İlhanlı Sikkeleri

I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Batman, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2008, cilt.1, ss.257-264

İlk Selçuklu Sikkesi Arslan Yabgu nun 415 (1025) Yılında Kermîne de Bastırdığı Dirhem

II. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos 2008, cilt.1, ss.10

Üsküdar Nalçacı Şeyh Halil Efendi haziresi Mezartaşları

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007, 1 - 05 Kasım 2007, cilt.2, ss.329-378

Üsküdar Yeni Valide Camii Haziresi Mezartaşları

Üsküdar Sempozyumu IV, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

Sivas Gölova da Şeyh Kara Yakub Köyü Şeyh Kara Yakub Zaviyesi ve Vakıfları

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007, cilt.1, ss.63-68

Beğşehir de Para Basma Faaliyeti

I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Konya, Beyşehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2006, cilt.1, ss.82

XIV Yüzyılda Sivas ta Kapsamlı Bir Sosyal Dayanışma Kurumu Dârü r râha Vakfı ve Kuruluş Tarihi Meselesi

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, cilt.1, ss.399-405

A Study on the Coins of Tughril Beg the Sultan of the Great Seljuqs

XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid, 15 - 19 Eylül 2003, cilt.2, ss.1599-1608

Üsküdar Şemsî Ahmed Paşa Camii Hazîresi Mezartaşları

Üsküdar Sempozyumu I, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2003, cilt.2, ss.26-58

Eğirdir Mevlevîhânesi ve Germiyanoğlu Musa Bey in Temlîki ile Sultan Veled in Vakfı

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu, Isparta / Eğirdir, Türkiye, 31 Ağustos - 01 Eylül 2001, cilt.1, ss.575-596

Kitap & Kitap Bölümleri

Büyük Selçuklu Devleti

Ötüken'den Kırım'a Türk Dünyası Kültür Tarihi, Ahmet Kanlıdere,İlyas Kemaloğlu, Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.205-228, 2020

Selçuklu Şehirlerinde Asayişin Temini

Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Yiğit, Yücel, Editör, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.163-170, 2017

İstanbul’un Tarihî Müslüman Mezarlıkları

Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editör, İBB Kültür A.Ş., İstanbul, ss.428-457, 2015

Türkiye Selçuklularında Devlet Yönetimi

İhtişamlı Bir İmparatorluk Görkemli Bir Miras Selçuklular, Sevgi Kutluay, Seracettin Şahin, Editör, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul, ss.55-74, 2015

Selçuklu Türkiyesi’nde Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat

Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Editör, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, ss.29-37, 2014

Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet

Türkiye Selçuklu Tarihi, Gülay Öğün Bezer, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss.182-208, 2013

Kültür ve Medeniyet

Büyük Selçuklu Tarihi, Gülay Öğün Bezer, Editör, Anadolu Üniversitesi yayınları, ss.194-213, 2011

Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı

Büyük Selçuklu Tarihi, Gülay Öğün Bezer, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.172-192, 2011

Ansiklopedide Bölümler

Selçuklu Dönemi Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat Genel Bakış

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.437-443, 2017

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, ss.384-385, 2008

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Facts on File, ss.515-517, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.522-522, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.410-411, 2007

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.313-314, 2006

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.84-85, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.115-116, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.160-161, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.47-49, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.45-46, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.29-29, 1999

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.63-64, 1994

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.369-369, 1993

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi, ss.541-542, 1992