Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1987 - 1993 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Türkiye

 • 1983 - 1986 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1978 - 1983 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Sivas, Tokat ve Amasya’da Selçuklu ve beylikler devri vakıfları -Vakfiyelere göre-

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 1986 Yüksek Lisans

  Mühimme defterlerine göre II.Selim devrinde hamid sancağı

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı