Doç.Dr.

SEVAL EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE


Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Biyografi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Doç. Dr. Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE 2000 yılına kadar  Diyarbakır, Bolu ve İstanbul'daki farklı okullarda öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenlik yaparken bir yandan da yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve 1998 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında aynı üniversitede asistanlığa başlamıştır. Ocak 2002'de, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim görevli kadrosuna atanmıştır. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İlköğretim Öğretmenlerinin Öz-Oluşum Türleriyle, Mesleki Etkililik Algıları ve Tercih Ettikleri Öğretme Stilleri Arasındaki İlişki" konulu tezi ile Doktor ünvanını almıştır. 

Ulusal ve uluslararası indekslerde pek çok yayını olan Eminoğlu Küçüktepe eğitim bilimleri alanındaki çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. 

Eğitimde Program Geliştirme, Program Değerlendirme, İhtiyaç Analizi, Öğretmen Yeterlikleri ve Ölçek Geliştirme akademik ilgi alanlarıdır. 

Seval Eminoğlu Küçüktepe evli ve bir çocuk annesidir.

Eğitim Bilgileri

1999 - 2007

1999 - 2007

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Yl) (Tezli), Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

İlköğretim öğretmenlerinin öz-oluşum türleriyle, mesleki etkililik algıları ve tercih ettikleri öğretme stilleri arasındki ilişki Creative Commons License

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli)

1998

1998

Yüksek Lisans

İlköğretim okullarında 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf içi öğretmen davranışlarını gerçekleştirme düzeyi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Ölçme ve Değerlendirme

Çoktan Seçmeli Soru Yazma Eğitimi

ÖSYM İstanbul Temsilciliği

2013

2013

Ar-Ge Yönetimi

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Eğitimi

Anadolu Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2007 - 2013

2007 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2002 - 2007

2002 - 2007

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2001 - 2002

2001 - 2002

Araştırma Görevlisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1995 - 2000

1995 - 2000

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı Eğitim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Rehberlikte Program Geliştirme

Lisans

Lisans

Program Geliştirme ve Öğretim

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2020 - 2020

2020 - 2020

THY İhtiyaç Analizi ve Eğitim Programı Geliştirme Süreci

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2020 - 2020

2020 - 2020

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Eminoğlu Küçüktepe S.

2019 - 2020

2019 - 2020

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Eminoğlu Küçüktepe S.

2018 - 2018

2018 - 2018

Bloom Taksonomisi

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2016 - 2017

2016 - 2017

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Eminoğlu Küçüktepe S.

2015 - 2016

2015 - 2016

Pedagojik Formasyon Programı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Eminoğlu Küçüktepe S.

2015 - 2016

2015 - 2016

Program Geliştirme

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Eminoğlu Küçüktepe S.

2010 - 2010

2010 - 2010

Yapılandırmacı Eğitim Programlarının Özellikleri

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2010 - 2010

2010 - 2010

Anadolu Öğretmen Liseleri Meslek Lisesi Kitaplarının Yeniden Yazılması

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2007 - 2007

2007 - 2007

Aktif Öğrenme Teknikleri

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2006 - 2006

2006 - 2006

Aktif Öğrenme Teknikleri

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2006 - 2006

2006 - 2006

İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

2004 - 2004

2004 - 2004

Aktif Öğrenme Teknikleri

Akademik Birimler - Eğitim

Eminoğlu Küçüktepe S.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

COLLEGE STUDENTS' CHEATING BEHAVIORS

Kucuktepe S.

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.42, ss.101-112, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Etkililik Algılarının İncelenmesi (Doktora Tezinden üretilmişitr)

Eminoğlu Küçüktepe S. , Erden A. M.

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.245-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An Investigation Regarding the Preservice Teachers’ Emotional Literacy Levels and Self-Efficacy Beliefs

Eminoğlu Küçüktepe S. , Akbağ M. , Eminoğlu Özmercan E.

Journal of Education and Learning, cilt.6, no.1150443, ss.267-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A Study on Emotional Literacy Scale Development

Akbağ M. , Eminoğlu Küçüktepe S. , Eminoğlu Özmercan E.

JOUNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, cilt.4, ss.85-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması Örneği

Eminoğlu Küçüktepe S. , Gürültü E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.282-305, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

EĞİTİMDE FATİH PROJESİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİNÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S. , BAYKIN Y.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching ), cilt.3, ss.234-246, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE DERSİ VE PROGRAMINA İLİŞKİNÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

KÜÇÜKTEPE C., EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S. , BAYKIN Y.

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.41-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME DAVRANIŞLARININÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

KÜÇÜKTEPE C., EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.3, ss.263-270, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KOPYA ÇEKME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S. , KÜÇÜKTEPE C.

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.115-125, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

A study on preservice English teachers' self-efficacy perceptions and tendency towards academic dishonesty

Eminoğlu Küçüktepe S.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.2, no.2, ss.4985-4990, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Başarısının Önündeki Engeller

KÜÇÜKTEPE C., EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S.

16.International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017), 8 - 11 Mayıs 2017

2015

2015

Identification of English Preparatory School Instructors In service Training Needs

EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S. , KÜÇÜKTEPE C., YAŞA İ.

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

2015

2015

Duygusal Okuryazarlığın Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Eminoğlu Küçüktepe S. , Akbağ M. , Eminoğlu Özmercan E.

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, cilt.1, ss.79-80

2013

2013

Rehberlikte Program Geliştirme Dersinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eminoğlu Küçüktepe S.

International Conference Psychology, Education, Guidance Counselling, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013

2007

2007

OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S.

II. ULUSLAR ARASI OKULÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007

2003

2003

THE VIEWS OF TEACHERS ABOUTH THE REASONS THE BEHAVIOURS GAINED IN SCHOOL ARE NOT APPLIED IN THE LIFE

Küçüktepe C., Eminoğlu Küçüktepe S.

FIRS BALKAN CONFERENCE, Stara-Zagora, Bulgaristan, 27 - 29 Haziran 2003, cilt.2, ss.121-128

2002

2002

ÖĞRETMENLERİN ANLATMA VE TARTIŞMA YÖNTEMİNİN GEREKTİRDİĞİ DAVRANIŞLARI GÖSTERME DURUMLARI

EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE S.

ULUSLAR ARASI KATILIMLI 2000 Lİ YILLARDA 1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2019

Eylül 2019

HAYEF: EĞİTİM DERGİSİ

Diğer Dergiler

Haziran 2019

Haziran 2019

Research on Education and Psychology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2020

Eylül 2020

7. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Eminoğlu Küçüktepe S.
Eskişehir, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Vth International Eurasian Educational Research Congress

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Eminoğlu Küçüktepe S.
Antalya, Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Eminoğlu Küçüktepe S.
Denizli, Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE AKREDİTASYON. ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER ULUSAL ÇALIŞTAYI

Çalıştay Organizasyonu

Eminoğlu Küçüktepe S.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Eminoğlu Küçüktepe S.
İstanbul, Türkiye


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi