Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sarcopenia among Genders in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Using Different Formulas of Bioimpedance Analysis

JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN, cilt.28, ss.586-589, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of primary care in the organisation of home care services

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE, cilt.13, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Health problems of the elderly: do we need more integration?

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE, cilt.13, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HOW CAN WE IMPROVE ADHERENCE TO EXERCISE PROGRAMS IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS?: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.339-348, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE INCIDENCE OF FALLS AND RELATED FACTORS IN THE ELDERLY LIVING IN RESIDENTIAL HOMES

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.40-46, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sudden infant death syndrome: How much mothers and health professionals know

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.53, ss.24-28, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Weight bias among primary care health professionals: personal attitude matters

OBESITY AND METABOLISM-MILAN, cilt.6, ss.63-68, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CAREGIVERS' VOICES; ATTITUDES TOWARDS ELDERLY AND CARE GIVING

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.12, ss.18-24, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Correlation of basic motor skills with arthroscopic experience

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.49-53, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Providers' knowledge of, attitude to and practice of emergency contraception

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.10, ss.43-50, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Muscle Mass between Obesity Classes by Different Formulas in Diabetes Mellitus

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, cilt.8, ss.28-33, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evde sağlık hizmeti almak için başvuran inmeli hastaların sağlık ve bakım ihtiyaçları

The Journal of Turkish Family Physician, cilt.9, ss.69-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği Gözü ile Evde Bakım

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.10, ss.23-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Bakımda Önemli Bir İlgi Grubu OlarakYaşlılar

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.25-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılıkta Obezite

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi, cilt.6, ss.85-89, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Altmışbeş yaş üstü erişkinlerde aşılanma durumu ve bilgi düzeyleri

Turkish Family Physician, cilt.5, ss.19-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The vaccination status and knowledge level of vaccines among adults over the age of sixty- five

The Journal of Turkish Family Physician, cilt.5, ss.19-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADINDA YAŞLANMA

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF FAMILY MEDİCİNE SPECIAL TOPICS, cilt.4, ss.94-98, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Diz ağrısının birincil değerlendirilmesi

türkiye klinikleri aile hekimliği, cilt.4, ss.53-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRILGAN YAŞLI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF FAMILY MEDICINE SPECIAL TOPICS, cilt.3, ss.16-20, 2013 (Hakemsiz Dergi)

AKTİF YAŞLANMA: FİZİKSEL BOYUT

TURKISH FAMILY PHYSICIAN, cilt.3, ss.6-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Basamakta Kalp Yetersizliği Hastası: Ne zaman / Ne Amaçla Refere Edilmeli?

Klinik Gelişim, cilt.24, ss.80-82, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği ve kronik hastalık bakım modeli

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.14, ss.32-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tremor II: Ayırıcı Tanıda Parkinson

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.14, ss.26-31, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tremor I : Tanı ve tedavi

Turkiye Aile Hekimligi Dergisi, cilt.13, ss.200-205, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel motor becerilerin artroskopik deneyim ile ilişkisi

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, cilt.43, ss.49-53, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Birinci basamakta fibromiyalji yaklaşımı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.16, ss.124-128, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and perceptions of young adolescents about pubertal changes

Turkish Journal of Public Health, cilt.5, ss.57-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci basamakta bağ dokusu hastalıklarına yaklaşım

sendrom, cilt.19, ss.49-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BECERİ LABORATUVARI UYGULAMALARI

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.21, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Laboratuarı Uygulamaları

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.21, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Hipertansiyon ve Antihipertansifler Konusundaki Algı ve İnanışları

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.153-158, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda fonksiyonel kayıplara yaklaşım

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.8, ss.166-173, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci basamak hekiminin yeme bozukluğu yakınmasına yaklaşımı: Bir olgu

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.8, ss.80-84, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Role of family medicine in undergraduate medical education

Marmara Medical Journal, cilt.16, ss.239-244, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çocukluk Obezite ve Televizyon

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, cilt.12, ss.67-71, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyet ve egzersizin kalp-damar hastalıklarından koruyucu etkileri ile ilgili kanıta dayalı bilgiler

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.7, ss.84-88, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt çocukluğunda beslenme biçiminin boğaz florasına etkisi

Klinik Gelişim, cilt.14, ss.19-25, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RİA kullanan kadınlarda demir eksikliği ve serum ferritin düzeyi

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, cilt.8, ss.51-56, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Malignite tanılı hastalarda tanı süreci ve bu süreçte birinci basamağın yeri

15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri , Bursa, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019, ss.41

Popüler bir kavram: Yeme Bağımlılığı

12. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018, ss.206

What do experts think about the skills content of family medicine curriculum:a delphi study

86th Meeting of the European General Practice Research Network, Lille, Fransa, 4 - 07 Ekim 2018

EVDE SAĞLIK HİZMETİ BEKLENTİSİ OLAN İNMELİ HASTALARIN İHTİYAÇLARI

VIII. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, cilt.24

Evde bakım hizmetlerinin organizasyonunda birinci basamağın rolü

15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.40

Tip 2 diyabetes mellitusu olan hasatlarda sarkopeni sıklığı

15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.51

Clinical Chemistry Education In Medical Students

American Association of Clinical Chemistry Congress, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 04 Ağustos 2016

THE PROCESS OF ACCEPTING THE DIAGNISIS OF A CHRONIC ILLNESS

25TH WONCA EUROPE CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

CLINICAL MANAGEMENT OF ELDERLY PEOPLE WITH DIABETES

25 TH WONCA EUROPE CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

A COMMUNITY BASED INTERNSHIP PROGRAM

25TH WONCA EUROPE CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

LIVING SPACES FOR THE ELDERLY

25TH WONCA EUROPE CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

PREVALANCE OF SPEECH AND LANGUAGE DELAY IN PENDIK DISTRICT OF ISTANBUL

EUROPEAN GENERAL PRACTICE NETWORK, Timisoara, Romanya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.39

Senility Homebound Polypharmacy

EUROPEAN GENERAL PRACTICE NETWORK, Timisoara, Romanya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.38

Sigara bırakma polikliniği takip sonuçları

5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, cilt.18, no.4, ss.222

Hastanede sunulan aile hekimliği poliklinik hizmeti hasatlar tarafından nasıl algılanmaktadır?

5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, cilt.18, no.4, ss.216

The Effects of Weight Loss on Hearing Impairment and Tinnitus

European General Practice Research Network 2014, Heraklion, Girit, 23 Ekim 2014

Evde bakım ve bası yaralarına yaklaşım

13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.173

Screening for developmental delay in primary care with Denver II developmental screening test

European General Practice Network Meeting, Aydın, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.31

Home accidents seen in the elderly

European Genetal Practice Network Meeting, Aydın, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.71

Occupational risk factors of musculoskeletal symptoms among artists

European General Practice Research Network Meeting, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2008, ss.36

Dentists' spine problems and physical activiy

European General Practice Network Meeting, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2008, ss.37-34

Gender in history taking

13th WONCA EUROPE CONFERENCE, Paris, Fransa, 17 - 20 Ekim 2007, ss.1287

Hypertension in school adolescents

European General Practice Network, Nijmegen, Hollanda, 10 - 13 Mayıs 2007, ss.35

Gender in procedural skill learning

EUROPEAN GENERAL PRACTICE NETWORK, Nijmegen, Hollanda, 10 - 13 Mayıs 2007, ss.53

A problem based coursse to emphasize "uniqeness" of the patient

12th REGIONAL CONFERENCE OF WONCA EUROPE , Florence, İtalya, 27 - 30 Ağustos 2006, ss.150

Obesity in primary care: perceptions of health professionals

12th REGIONAL CONFERENCE OF WONCA EUROPE, Florence, İtalya, 27 - 30 Ağustos 2006, ss.22-23

Physicians' beliefs and psychosocial approach

12th REGIONAL WONCA EUROPE CONFERENCE, Florence, İtalya, 27 - 30 Ağustos 2006, ss.176

Kitap & Kitap Bölümleri

Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı

Yaşlılıkta Evde Bakım, Güldal İzbırak, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.125-129, 2019

Aile Hekimliğinde Anne Sütünün Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Önemi. 1

Emzirmede bebek açısından kontrendikasyon oluşturan durumlar, Berrin Telatar, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.93-96, 2019

AİLE HEKİMLİĞİ TANI VE TEDAVİ

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR, ALTUĞ KUT,M. GÖKHAN EMİNSOY, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, ss.34-51, 2018

Adolesan Sağlığı "Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı"

Periyodik Muayene, Çİğdem Apaydın Kaya,Mehmet Akman,Saliha Serap Çifçili,Arzu Uzuner,Pemra Cöbek Ünalan, Editör, Medikal Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.125-138, 2015

Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma

Dermatitler ve Diğer Kaşıntılı Dermatozlar, Ümit AYDOĞAN,Kenan Sağlam, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.88-101, 2013

Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım

Düşkünlük (KIrılganlık), Serap Çifçili,Pemra Cöbek Ünalan,Çiğdem Apaydın Kaya,Mehmet Akman,Arzu Uzuner, Editör, Deomed Yayıncılık, İstanbul, ss.163-167, 2011

Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım

Yaşlanan Dünya, Yaşlanan Türkiye, Serap Çifçili,Pemra Cöbek Ünalan,Çiğdem Apaydın Kaya,Mehmet Akman,Arzu Uzuner, Editör, Deomed Yayıncılık, İstanbul, ss.13-19, 2011

Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım

Birinci Basamakta Yaşlı Bireyin Kapsamlı Değerlendirilmesi, Serap Çİfçili,Pemra Cöbek Ünalan,Çiğdem Apaydın Kaya,Mehmet Akman,Arzu Uzuner, Editör, Deomed Yayıncılık, İstanbul, ss.100-108, 2011

Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım

Yaşlılarda Düşme, Serap Çifçili,Pemra Cöbek Ünalan,Çiğdem Apaydın Kaya,Mehmet Akman,Arzu Uzuner, Editör, Deomed Yayıncılık, İstanbul, ss.152-156, 2011

Diğer Yayınlar