Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Drama and Dance Education for Development of Motor Skills

RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT, vol.82, no.1, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

TURİSTLERİN SPORTİF FAALİYET ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Olimpiyat Oyunlarında Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımının Değerlendirilmesi

Journal of Health and Sport Sciences (JHSS), vol.2, pp.1-6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çocuklarda Golf Antrenmanlarının Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkisi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.1-9, 2017 (National Refreed University Journal)

The Evaluation of balance performance for elite male karate athletes after fatigue

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, vol.3, pp.161-168, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examınıng The Partıcıpatıon Of Volunteers In Sports Organızatıons: A Study On Physıcal Educatıon And Sports Schools Students

The Journal of International Social Research, vol.9, pp.2557-2564, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pulling forces in different judo stances in laboratory conditions

ARCHIVES OF BUDO SCIENCE OF MARTIAL ARTS AND EXTREME SPORTS, vol.11, pp.73-80, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

The comparison of public and private primary schools childrenphysical fitness

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.46, pp.4703-4707, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Comparison of Public and Private Schools Children Physical Fitness

Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.4703-4707, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Intensive Ski Training on Postural Balance of Athletes

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.2, pp.71-79, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Resistance Training With Elastic Bands on Strike Force at Taekwondo

İnternational Journal of Humanities of Social Science, vol.1, pp.140-144, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Judo Sporunun Görme Engelli Öğrenciler Üzerine Etkisinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.173-176, 2011 (National Refreed University Journal)

The effect of resistance training with elastic bands on strike force at taekwondo

American International Journal of Contemporary Research, vol.1, pp.140-144, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Olimpiyatlar Hakkındaki Farkındalığı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi., vol.20, pp.51-58, 2009 (Other Refereed National Journals)

Spor Yapan Üniversite Öğrencilerin Fair Play’e ilişkin Görüşleri,

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, 2007 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğrencileri ve Öğretmenleri Açısından Ders Dışı Egzersiz FaaliyetlerininDeğerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, 2005 (Other Refereed National Journals)

Judo Sporcularının Spor Branşları Tercihlerinde Etkili Olan Kültürel ve Sosyo-ekonomik Faktörler

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türk Spor Eğitiminde Optimum Verimin Alınabilmesinin Şartları

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi,Fırat Üniversitesi, vol.3, pp.76-80, 2004 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Hizmeti Sunan Kuruluşlarda Rekreatif Aktivitelerin Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.66-73, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RELATIONSHIP BETWEEN ISOKINETIC KNEE STRENGTH AND FLIGHT DISTANCE AT DIFFERENT START TECHNIQUES IN EXPERIENCED SWIMMERS

21ST ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, Vienna, Austria, 6 July - 09 October 2016, pp.442

KINEMATIC EVALUATION OF DIFFERENT START TECHNIQUES ON SWIMMING PERFORMANCE

13. Uluslararası Spor Bilikleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, vol.1, pp.359-360

The comparison of public and private primary schools children physical fitness

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.4703-4707 identifier

To Analyse Style to Learn of Students of School of Physical Education and Sport

11th İnternational Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010

The Analysıs Of Changes In The Relatıve Strength Of Young Elıte Female Judo Athletes As A Result Of Quıck Loss Of Weıght Prıor To Competıtıons,

5th İnternational Scientific Congress “Sport,Stres, Adaptation – Olympic Sport and Sport for All", SOFYA, Bulgaria, 23 - 25 April 2010

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Olimpiyatlar Hakkındaki Farkındalığı

Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu,Hacettepe, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2009

Determining The Elite Women Wrestler’s Physıcal AndMotor Profıles

IV.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007 Sustainable Development

The Research Of Burnout Condıtıon Of Who Are WorkıngOn The Sport Complexes In Istanbul

IV.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007

Evaluatıon Of Physıcal And Motor Growth Features Of 7-14 Aged Prımary School Pupıcs,

The 46th ICHPER·SD Anniversary World Congress, İstanbul, Turkey, 09 November 2004 - 13 November 2005

Anaerobic Power and Flexibility and Reaction Time of Elite Karate Sportsman

10th ICHPER.SD Europe CongressThe TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2004

Havuz Suyu Aspirasyonunun Solunum Fonksiyon Değerlerine Etkisi,

7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002

Books & Book Chapters

SPOR OKULLARINDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME

in: SPOR OKULU, KUTLU MEHMET ZEKİ, Editor, İZMİT BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Kocaeli, pp.107-123, 2012

Spor Okullarında Ölçme Değerlendirme

in: Spor Okulu, Mehmet Zeki Kutlu, Editor, Er Ajans, İzmit, pp.107-122, 2012

YÖNETİM BİLİMİ ÇERÇEVESİNDE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

in: SPORDA SOSYAL ALAN ÇALIŞMALARI, Fikret RAMAZANOĞLU, Editor, Ankara, Ankara, pp.50-80, 2008

JUDO

in: Dictionary,Sport,Physical Education Sport Science, Herbert HAAG , Gerald HAAG, Editor, Institut für Sport und Sportwissenschaften, Kiel, Munich, pp.11-585, 2003