Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Edebî Roman Çevirisinden Hareketle Sözcelerde “Odaklama” Olgusunun İncelenmesi (Bir Durum Çalışması)

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, sa.4, ss.403-422, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilbilim ve Deyişbilim Çerçevesinde “Orhan Pamuk” Yazını ve Biçemi: “Kar” Romanı Üzerine Bir İnceleme

IJLET - International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, ss.501-517, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Fransız Yazını Çevirisinde Dil Ve Söylem Çözümlemesi (Emile Zola’yı Anlamak Ve Çevirmek)

Çeviribilim Ve Uygulamaları, cilt.2, ss.35-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik bir edebî romanda öznellik barındıran sözcelerin toplumdilbilimsel yorumu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.268-277, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Edebiyat Çevirisinde Karşılıklı Konuşma Bölümlerinin Aktarım Sorunları (Klasik Bir Fransız Romanının Türkçe Çevirisi)

IJLET - International Journal of Languages’xx Education and Teaching, cilt.6, ss.362-376, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözlü iletişimde öznel ileti içeren sözceleri okumak ve yorumlamak

IJLET - International Journal of Languages’xx Education and Teaching, cilt.3, ss.379-393, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

La notion de prise en charge énonciative en turc oral en comparaison avec le français

JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, ss.500-520, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opération de thématisation en turc oral spontané Structures et marques linguistiques

JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.1155-1174, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşar Kemal in İnce Memed Romanı İle Fransızca Çevirisi Üzerine Dilbilim ve Çeviri İncelemesi

Turkish Studies - Türkoloji Araştırmaları, cilt.8, ss.743-754, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Segmenter et interpréter les constituants de l énoncé oral en turc entre prosodie et énonciation

The Journal of International Social Research, cilt.6, ss.643-655, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Le prédicat modo temporel à valeur épistémique en turc de l intention à la réalisation

Turkish Studies, cilt.8, ss.2895-2905, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevirmen Nasıl Bir Okuryazar Olmalıdır Dilbilim Çeviribilim İlişkisi Açısından

HUMANITAS, cilt.2, ss.251-264, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyse linguistique d une modalisation complexe en turc parlé Faire une hypothèse entre possibilité et probabilité

JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.1407-1422, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma dili olarak Türkçenin iki temel alanda incelenmesi Tonlama ve Sözceleme

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.12, ss.35-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Principes théoriques de la linguistique générale

Langues'o, cilt.1, ss.1-65, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

La morphosyntaxe énonciative en turc oral contemporain

The Journal of International Social Research, cilt.1, ss.516-530, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vers une grammaire linguistique du turc

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.653-658, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

La relation prédicative dans les hypothétiques en turc Le suffixe sE et ses combinaisons

RSP - Revue de Sémantique et Pragmatique, cilt.1, ss.33-48, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Le systeme hypothétique en turc

Bulletin d'Acoustique, cilt.1, ss.45-46, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

La structure hypothétique en turc morphosyntaxe et énonciation

IN COGNITO, cilt.1, ss.44-45, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Structure intonative et énonciative dans un corpus d oral spontané en français

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.227-246, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Frabsa’xxda Türk Dili Eğitimi Çalışmaları

Türk Dil Bayramı, Tekirdağ, Türkiye, 25 Haziran - 26 Eylül 2020

Fransa’xxda Türk Dili Eğitimi Çalışmaları

Türk Dil Bayramı Canlı Semineri, Tekirdağ, Türkiye, 26 Eylül 2020

Sosyal Bilimlerde Kariyer Planlaması

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Gaziantep, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

Yabancı dil bilmenin Akademik kariyere etkisi ne ölçüdedir?

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, Afyon, Türkiye, 30 Mayıs 2019

Contact de langues et de cultures (entre le français, le turc et l’xxarabe)

Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris, Fransa, 18 Ocak 2019

Discours sur la langue et la littérature (Dil ve edebiyat söyleşisi)

AEFT - Association des Etudiants Franco-Turc Konferansı, Paris, Fransa, 25 Aralık 2018

Contact de langues au moyen des emprunts du français au turc contemporain

Journées FLORAL-(I)PFC 2018 :Contact de langues et (inter)phonologie de corpus, Paris, Fransa, 22 - 24 Kasım 2018

Edebî Romanda Öznel Sözcelere Toplumdilbilimsel Bakış

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris, Fransa, 27 - 28 Nisan 2018

Dünden Bugüne Fransa’da Türkoloji Alanı (Türkolojik Çalışmalar)

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris, Fransa, 27 - 28 Nisan 2018

Türkçe Karşılıklı Doğal Konuşmada Dilsel ve Dildışı Göstergelerin Yorumlanması

12. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, cilt.1, ss.393-402

Edebiyat Çevirisinde Karşılıklı Konuşma Bölümlerinin Aktarım Sorunları (Klasik Bir Fransız Romanının Türkçe Çevirisi)

4. Uluslararası Türkiye ve Türkiyat Çalışmaları, Atina, Yunanistan, 19 - 22 Haziran 2017, cilt.1

Bir Fransız yazını çevirisinde dil ve söylem çözümlemesi (Emile Zola’yı Türkçeye çevirmek)

II. Uluslararası Asos Kurultayı, Alanya, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2017, cilt.1

Karşılıklı konuşmada bir sözceleme durumu : Konuşmacının sözünü kesme / söz arasına girme (ses - söz örtüşmeleri)

ICTL-2017 : 18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Adana, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2017, cilt.1, ss.66-67

Dil kültür çeviri eğitimi sorunları ve çözüm önerileri

M.Ü. 10. Bilim ve Kültür Etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016

Dilbilim ve Deyişbilim Çerçevesinde Orhan Pamuk Yazını ve Biçemi Yapısal Roman İncelemesi

Uluslararası Türkiye ve Türkçe Araştırmaları, ATİNA, Yunanistan, 27 - 30 Haziran 2016, cilt.1

Une traduction autour du Prix Nobel de Littéraire Le roman turc Kar de Pamuk et sa traduction en français (La Neige)

Creativity inTranslation / Interpretation and Interpreter / Translator Training, Napoli, İtalya, 5 - 06 Mayıs 2016

Usages linguistiques des mots arabes dans la langue et la littérature turques Diversité modification ou déformation

Journée d'étude Grammaire et Discours : Grammaire et usage ou usage des grammaires?, Oran, Cezayir, 27 - 28 Nisan 2016, cilt.1

Marqueurs énonciatifs d origine arabe et persane utilisésen turc oral contemporain

Les représentations sociales et l'agencement collectif d'énonciation : identités, catégorisations, conflits, Meknes, Fas, 22 - 23 Mart 2016, cilt.1, ss.26-27

Yükseköğretimde Dilbilim ve Çeviribilim Alanları ile İlgili Genel Değerlendirmeler

M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Günleri, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Paneli, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2015

Geçmişten Günümüze Fransa da Yapılan Türkolojik Çalışmalar

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Günleri, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2015

Quelques marques discursives a valeur énonciative en turc oral traduction en français

Colloque International "Les masques du discours : traces langagieres et socio-culturelles", İzmir, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, cilt.1, ss.36

Eugene A Nida nın Dilbilim üzerine tartışmalar başlıklı eserinde mizah içerikli ince kelime oyunları

BAKEA IV - Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, cilt.1

Türkiye de yabancı dil öğretiminin güncel durumu ve sorunları Marmara Üniversitesi örneği

Küresel Araştırmalar : Yabancı Dil ve Kültür Çalışmaları, Tokyo, Japonya, 21 Temmuz 2015

Analyser la structure du francais oral spontané selon la grammaire de l intonation

Foreign languages and studies in Tokyo - Japan, Tokyo, Japonya, 13 Temmuz 2015

Variations lexicales des mots empruntés a l arabe dans la langue et littérature turques

Recherches en langue, littérature, communication et art, Oran, Cezayir, 26 - 28 Mayıs 2015

La traduction comme moyen de transfert de la culture turque

Recherche en anthropologie sociale et culturelle (insaniyat), Oran, Cezayir, 26 - 28 Mayıs 2015

Un fait linguistique propre a l oral La répétition de mot dans l interaction verbale

Le mot dans la langue et dans le discours, Bialystok, Polonya, 16 - 17 Mart 2015, cilt.1, ss.98

Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve İngilizce Çevirileri Üzerine (II)

XI. ULUSLARARASI DİL , YAZIN, DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (GÖNÜLLÜLÜK VE HOSGÖRÜ), Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, ss.43-58

Anlama ve Çevirme Arasındaki Sürecin Dilbilimi ve Terminolojisi Işığında Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Sempozyumu: Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türkiyede Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011, ss.585-598

Sözlü Dil Bağlamında Oluşturulan Soru İçerikli Sözcelerin İngilizce Çevirilerine Edimbilimsel Yaklaşım

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.557-565

Kitap & Kitap Bölümleri

Autres équivalents linguistiques et stylistiques

Comprendre, analyser et traduire Emile Zola (du français vers le turc), Selim YILMAZ, Editör, Lincom Europa , Muenchen, ss.118-122, 2020

Equivalences stylistiques dans la traduction littéraire : Une étude de cas

Comprendre, analyser et traduire Emile Zola (du français vers les turc), Selim YILMAZ, Editör, Lincom Europa , Muenchen, ss.41-62, 2020

Segmenter et interpréter les marques thématiques en turc oral spontané

Des organisations dynamiques de l’oral, Elisabeth Richard, Editör, Peter Lang, Bern, ss.219-236, 2018

Usages linguistiques des mots arabes dans la langue et la littérature turques : Diversités, modification ou déformation?

Grammaire Discours (Grammaire et Usages ou Grammaire des Usages), Kheira MERINE, Editör, Editions Enadar, Oran, ss.69-88, 2018

Les turcophones (illustrations sonores)

Interphonologie du français contemporain, D. Sylvain, R. Isabelle, Y. Kawaguchi, J. Eychenne, Editör, CLE International, Paris, ss.206-210, 2016

Quelques marques discursives à valeur énonciative en turc oral spontané (et leur traduction en français) (S. Yılmaz)

Problèmes d équivalence dans la traduction entre le français et le turc, YILMAZ S., Editör, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken, ss.95-112, 2016

Le portrait féminin dans la littérature et la civilisation françaises (statut, position et fonction)

Le portrait féminin dans la littérature et la civilisation françaises statut position et fonction Question de genre ou genre en question, YILMAZ SELİM, Editör, Lincom Europa, Muenchen, ss.178-192, 2015

Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve İngilizce Çevirileri Üzerine

Zeynel Kırana Armağan Kitabı: Dilbilim Yazıları, Prof. Dr. Doğan Günay,Dr. Songül Aslan Karakul, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.263-282, 2014

Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve İngilizce Çevirileri Üzerine

Zeynel Kırana Armağan Kitabı: Dilbilim Yazıları, V. Doğan Günay, Songül Aslan Karakul, Editör, Papatya, İstanbul, ss.263-282, 2014

Türkçede sözlü derlem oluşturma çalışmaları üzerine değerlendirmeler Uluslararası Global COE Program Projesi çerçevesinde

Corpus-based Linguistics and language Education, Yuji Kawaguchi, Editör, Tokyo Koshokumiai (Tokyo Antiquarian Booksellers Corporatives) , Amsterdam, ss.120-140, 2012

La fonction de la pause dans l'énoncé oral en turc

Corpus-based Linguistics and Language Education, Yuji Kawaguchi, Editör, Tokyo Koshokumiai (Tokyo Antiquarian Booksellers Corporatives) , Tokyo, ss.321-344, 2009