Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Sanatçı Algısına İlişkin Metafor Analizi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.3, ss.160-175, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Resim Yapmada Kullanılan Boyaların Farklı Malzemeler Üzerindeki Davranışlarının Renk Değeri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

IX. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.56-63

Serigrafi Baskıda Kâğıt Porozitesinin ve Dokuma Sıklığının Toplam Renk Farkı (ΔE) Üzerine Etkisi

9. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, cilt.1, ss.133-135

Kitap & Kitap Bölümleri

Serigrafi Baskıda Kâğıt Porozitesinin ve Dokuma Sıklığının Toplam Renk Farkı (ΔE) Üzerine Etkisi

Sanat ve Kültür Çalışmaları, Dr. Öğretim Üyesi Semra KILIÇ KARATAY, Editör, İksad publishing house, Ankara, ss.16-27, 2020