Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Klasik Türk Şiirinde “Devr-i Kamer” Anlayışı

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.149-178, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadızade Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.9-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dübeyt (Dübeytî) Hakkında

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.77-100, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Şiirinde Yetîm

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.87-110, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevî Edebiyatı’ndaki Yeri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.23-38, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyacıoğlu’nun Anâsır-ı Erba’a Adlı Mesnevîsi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, cilt.2, ss.153-174, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzûlî’nin Şiirlerinde Bazı Kozmik Unsurlar

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, ss.173-194, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cemşid ü Hurşîd Mesnevîsi’ndeki Temsilî Hususiyetler

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.187-202, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Mutfağında Helva ve Helva Kültürü

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2018

Prizrenli Tecellî’nin Bî-Nukat (Noktasız) Şiirleri

III. Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Konferansı, 26 - 28 Haziran 2018

Şairin Helva Yaptığı Koruk

Türk Kültüründe Helva Sempozyumu, Türkiye, 30 Nisan 2018

Âşığın Sevdiğine Hediyesi: Canı

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2005

İslami Türk Edebiyatında “Şefaat

3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2014

Ahmet Yesevî’den Nâbî’ye Şiirle Öğreten Bilge Şahsiyetler

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.3, ss.559-567

Prizrenli Tecellî nin Şiirlerinde Prizren Manzaraları

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Prishtina, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 04 Haziran 2016, ss.215-226

Kemalpaşazâde’nin Bir Beyitinde Bahçe Tasviri

Klasik Türk Şiirinde Çiçek Konulu Panel, Türkiye, 04 Nisan 2016

Nâbî’nin Çağdaşı Olan Tecellî’nin Dîvânı’nda Nâbî İzleri

Vefâtının 300. Yıldönümünde Şâir Nâbî Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2012

Dede Korkut’un Duâları: İlk Duânâmeler

Orta Asya’da İslam Medeniyeti Konferansı, Astana, Kazakistan, 03 Eylül 2007 - 07 Eylül 2009

Fuzulî’nin Aşka Yolculuğunda İlim: Astronomi Örneği

Uluslararası Fuzulî Sempozyumu, 19 - 20 Haziran 2009

Türk Misafirperverliğinin Klâsik Şiirimize Yansıması

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25 - 27 Nisan 2007

Şairlerin Gizli Dili: Mazmun (Bazı Yorumlar ve İki Beytin Şerhi)

Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 13 - 14 Nisan 2005

Âşık Veysel’in Sanatı

Âşık Veysel’i Anma Toplantısı, Türkiye, 22 Mart 2006

Tecellî’nin İki Beyti Üzerinde Sebk-i Hindî İle İlgili Yorumlar

Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî Çalıştayı, Türkiye, 29 Nisan 2005

Klâsik Türk Şiirinde Meyvelerin Teşbih (Benzetme) Unsuru Olarak Kullanılması

Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, 7 - 08 Nisan 2004

Klasik Türk Şiirinin Sosyal Hayatla İlgisinin Çocuk Konusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 24 Haziran - 25 Mayıs 2005

Yusuf Has Hâcib’in Bilime Verdiği Önem ve Astronomi Bilgisinin Kutadgu Bilig’de Tezahürü

Uluslararası Konferans: “Günümüz Dünyasında Yusuf Has Hacip ve Fikirleri, Kırgızistan, 26 Mayıs 2005

Divan Şiiri Güzelinin Saç Şekli

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi, 8 - 09 Aralık 1997

Türk Edebiyatında Hıdrellez

Hıdrellezin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi Konulu Panel, Türkiye, 05 Mayıs 2004

Halk ve Divan Şiirinde Felekten Şikayet

III.Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 13 Mayıs 1998

Manas Destanı’nda Avuç İçinde Kan Pıhtısı Motifi

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin düzenlediği 1000. Yılında Manas’ı anma Toplantısı, Türkiye, 01 Aralık 1995

Fatih Sultan Mehmed (Avnî)’in Şairliği

Fetih Haftası münasebetiyle Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum, Türkiye, 29 Mayıs 1995

Manas Destanı’nda Rüya

Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Türkiye, 01 Ocak 1995

Fuzûlî’nin Hayatı

Fuzûlî’yi Anma Toplantısı (Panel), Türkiye, 22 Aralık 1992

Klâsik Türk Şiirinde Ölümde Gizlenen Vuslat

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Konulu Sempozyum, 25 Kasım 2004 - 26 Kasım 1984

Kitap & Kitap Bölümleri

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar)

Nev’xxî, Nihat Öztoprak, Editör, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, ss.499-526, 2019

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar)

Nef’xxî, Nihat ÖZTOPRAK, Editör, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, ss.43-90, 2019

Divanlar Arasında Bir Ömür Prof.Dr. Ahmet Mermer Armağanı

Klasik Türk Şiirinde Âşığın Sevdiğine Hediyesi:CANI, Neslihan KOÇ KESKİN,Muvaffak EFLATUN, Editör, Akçağ, Ankara, ss.257-277, 2019

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar)

Nâ’xxilî-i Kadîm, Nihat ÖZTOPRAK, Editör, İdeal Kültür, İstanbul, ss.141-170, 2019

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar)

Şeyhülislâm Yahyâ, Nihat ÖZTOPRAK, Editör, İdeal Kültür, İstanbul, ss.103-128, 2019

Tecellî ve Dîvânı

Veli Yayınları, İstanbul, 2005

Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı

Yesevi Yayıncılık, İstanbul, 1994

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 10153, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 12571, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 10155, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 13128, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 13126, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 13877, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 24493, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, ss.madde no: 13878, 2014

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, ss.639-648, 1999