Âşığın Sevdiğine Hediyesi: Canı


DENİZ S.

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2005