Klâsik Türk Şiirinde Meyvelerin Teşbih (Benzetme) Unsuru Olarak Kullanılması


DENİZ S.

Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, 7 - 08 Nisan 2004