Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Klasik Türk Şiirinde “Devr-i Kamer” Anlayışı

Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.149-178, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kadızade Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.9-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dübeyt (Dübeytî) Hakkında

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.77-100, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Şiirinde Yetîm

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.87-110, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Boyacıoğlu’nun Anâsır-ı Erba’a Adlı Mesnevîsi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.2, pp.153-174, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevî Edebiyatı’ndaki Yeri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.23-38, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fuzûlî’nin Şiirlerinde Bazı Kozmik Unsurlar

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.173-194, 1995 (Other Refereed National Journals)

Cemşid ü Hurşîd Mesnevîsi’ndeki Temsilî Hususiyetler

Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.187-202, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Mutfağında Helva ve Helva Kültürü

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinliği, İstanbul, Turkey, 30 November 2018

Prizrenli Tecellî’nin Bî-Nukat (Noktasız) Şiirleri

III. Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Konferansı, 26 - 28 June 2018

Şairin Helva Yaptığı Koruk

Türk Kültüründe Helva Sempozyumu, Turkey, 30 April 2018

Âşığın Sevdiğine Hediyesi: Canı

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 16 - 17 November 2005

İslami Türk Edebiyatında “Şefaat

3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 April 2014

Ahmet Yesevî’den Nâbî’ye Şiirle Öğreten Bilge Şahsiyetler

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.559-567

Prizrenli Tecellî nin Şiirlerinde Prizren Manzaraları

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Prishtina, Serbia And Montenegro, 2 - 04 June 2016, pp.215-226

Kemalpaşazâde’nin Bir Beyitinde Bahçe Tasviri

Klasik Türk Şiirinde Çiçek Konulu Panel, Turkey, 04 April 2016

Nâbî’nin Çağdaşı Olan Tecellî’nin Dîvânı’nda Nâbî İzleri

Vefâtının 300. Yıldönümünde Şâir Nâbî Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 December 2012

Dede Korkut’un Duâları: İlk Duânâmeler

Orta Asya’da İslam Medeniyeti Konferansı, Astana, Kazakhstan, 03 September 2007 - 07 September 2009

Fuzulî’nin Aşka Yolculuğunda İlim: Astronomi Örneği

Uluslararası Fuzulî Sempozyumu, 19 - 20 June 2009

Türk Misafirperverliğinin Klâsik Şiirimize Yansıması

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007

Şairlerin Gizli Dili: Mazmun (Bazı Yorumlar ve İki Beytin Şerhi)

Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 13 - 14 April 2005

Âşık Veysel’in Sanatı

Âşık Veysel’i Anma Toplantısı, Turkey, 22 March 2006

Tecellî’nin İki Beyti Üzerinde Sebk-i Hindî İle İlgili Yorumlar

Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî Çalıştayı, Turkey, 29 April 2005

Klâsik Türk Şiirinde Meyvelerin Teşbih (Benzetme) Unsuru Olarak Kullanılması

Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, 7 - 08 April 2004

Klasik Türk Şiirinin Sosyal Hayatla İlgisinin Çocuk Konusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 24 June - 25 May 2005

Yusuf Has Hâcib’in Bilime Verdiği Önem ve Astronomi Bilgisinin Kutadgu Bilig’de Tezahürü

Uluslararası Konferans: “Günümüz Dünyasında Yusuf Has Hacip ve Fikirleri, Kyrgyzstan, 26 May 2005

Divan Şiiri Güzelinin Saç Şekli

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi, 8 - 09 December 1997

Türk Edebiyatında Hıdrellez

Hıdrellezin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi Konulu Panel, Turkey, 05 May 2004

Halk ve Divan Şiirinde Felekten Şikayet

III.Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 13 May 1998

Manas Destanı’nda Avuç İçinde Kan Pıhtısı Motifi

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin düzenlediği 1000. Yılında Manas’ı anma Toplantısı, Turkey, 01 December 1995

Fatih Sultan Mehmed (Avnî)’in Şairliği

Fetih Haftası münasebetiyle Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum, Turkey, 29 May 1995

Manas Destanı’nda Rüya

Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Turkey, 01 January 1995

Fuzûlî’nin Hayatı

Fuzûlî’yi Anma Toplantısı (Panel), Turkey, 22 December 1992

Klâsik Türk Şiirinde Ölümde Gizlenen Vuslat

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Konulu Sempozyum, 25 November 2004 - 26 November 1984

Books & Book Chapters

Nedim

in: Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Nihat ÖZTOPRAK, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.261-306, 2019

Nev’î

in: Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (14-16. Yüzyıllar), Nihat Öztoprak,, Editor, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, pp.499-526, 2019

Nef’î

in: Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Nihat ÖZTOPRAK, Editor, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, pp.43-90, 2019

Klasik Türk Şiirinde Âşığın Sevdiğine Hediyesi:CANI

in: Divanlar Arasında Bir Ömür Prof.Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Neslihan KOÇ KESKİN,Muvaffak EFLATUN, Editor, Akçağ, Ankara, pp.257-277, 2019

Nâbî

in: Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Nihat ÖZTOPRAK, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.195-232, 2019

Nâ’ilî-i Kadîm

in: Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Nihat ÖZTOPRAK, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.141-170, 2019

Şeyhülislâm Yahyâ

in: Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi (17-19. Yüzyıllar), Nihat ÖZTOPRAK, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.103-128, 2019

Nesir

in: Eski Türk Edebiyatına Giriş, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.438-462, 2016

Sebk-i Hindî ve Nâilî

in: XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, SARAÇ, Yekta, MACİT, Muhsin, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.60-78, 2011

Tecellî ve Dîvânı

Veli Yayınları, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2020

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, pp.639-648, 1999