Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkey and post-Paris climate change politics: still playing alone

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, ss.145-152, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Beyond special circumstances: climate change policy in Turkey 1992-2015

WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-CLIMATE CHANGE, cilt.7, ss.448-460, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rio+20 Arifesinde Çevre Rejimleri ve Söylemleri

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerel Politikadan Yeryüzü Politikasına: Küresel Çevre Yönetiminde Çevre Örgütleri

Sivil Toplum Dergisi, cilt.20, sa.5, ss.91-108, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The politics of international climate treaty negotiations

1st Turkish-German Frontiers of Social Sciences Symposium (TUGFOSS), 26 - 29 Kasım 2015

Küresel İklim Değişikliğine Karşı Yerel Çözümler Yerel İklim Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi

4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2009, cilt.2, ss.1009-1025

Turkeys Foreign Policy towards the Global Environment From a Hesitant Observer to an Active Supporter

ISA–WISC First Global International Studies Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2005

Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Uyum Sürecinde Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı

5. Türkiye Şehirclik Kongresi Avrupa Birliği Süreci ve Planlama, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2001, ss.291-308

Türkiye İçin Yeni Bir Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi

3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 25 - 26 Kasım 1999, ss.1-15

Çevre İle Kalkınmayı Uyumlaştırma Yöntemi Olarak Sürdürülebilir Kalkınma

TSBD 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 1999

2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Yönetsel Bölümlenme

TODAİE 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

İklim Değişikliği Politikası

Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Elvettin Akman Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.23-56, 2018

İklim Değişikliği Politikası

Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Elvettin Akman, Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin, ss.23-56, 2018

Uluslararası Çevre Rejimleri: Oluşturulmaları, İşleyişleri ve Özellikleri

Uluslararası Çevre Rejimleri, Gökhan Orhan,Semra Cerit Mazlum,Yasemin Kaya, Editör, Dora, Bursa, ss.3-30, 2017

Uluslararası Çevre Rejimleri: Oluşturulmaları, İşleyişleri ve Özellikleri

Uluslararası Çevre Rejimleri, Gökhan Orhan, Semra Cerit Mazlum ve Yasemin Kaya, Editör, Dora, Bursa, ss.3-30, 2017

Çevrecilik ve Çevre Hareketleri

Yeni Toplumsal Hareketler, Bilhan Kartal, Belkıs Kümbetoğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ss.190-225, 2017

Çevrecilik ve Çevre Hareketleri

Yeni Toplumsal Hareketler, Bilhan Kartal,Belkıs Kümbetoğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.190-225, 2011

Turkey’s Foreign Policy on Global Atmospheric Commons: Climate Change and Ozone Depletion

Climate Change and Foreign Policy: Case Studies from East to West, Paul. G. Harris, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.68-84, 2009

Uluslararası İklim Politikası: Hakkaniyet ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Bir Değerlendirme

Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, Etem Karakaya, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.129-167, 2008

Uluslararası İklim Politikası: Hakkaniyet ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Bir Değerlendirme

Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü, Karakaya, Etem, Editör, Bağlam, ss.129-167, 2008

Süreklilik ve Değişimler Ekseninde Çevre Politikası

Kamu Politikaları I, Hüseyin Erkul,Levent Gökdemir, Editör, Detay, Ankara, ss.219-256, 2007

Süreklilik ve Değişimler Ekseninde Çevre Politikası

Türkiyede Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Uygulanan Kamu Politikaları I, Erkul, H, Gökdemir, L, Editör, Detay Yayıncılık, ss.219-256, 2007

Kyoto Protokolü ve Avrupa Birliği İklim Değişikliği Politikası Ekseninde Türkiyenin Çevre Dış Politikası

Kyoto Protokolü Avrupa Birliği ve Türk İş Dünyası, Ayman, Gülden, Editör, Dış Politika Forumu Yayını, ss.31-47, 2007

Dış Politika Sorunu Olarak Çevre: Rio’dan Johannesburg’a Türkiye’de Çevre Dış Politikası ve STK’lar

Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler, Semra Cerit Mazlum,Erhan Doğan, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.291-324, 2006

Çevre Sorunu Olarak Dış Politika: Riodan Johannesburga Türkiyede Çevre Dış Politikası ve STKlar

Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar Yeni Aktörler, Cerit Mazlum, Semra Doğan, Erhan, Editör, Bağlam, ss.291-324, 2006

Türkiyenin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler

Sivil Toplum ve Dış Politika, Cerit Mazlum, Semra Doğan, Erhan, Editör, Bağlam, ss.11-22, 2006

Sürdürülebilirlik İçin Çevresel Bilgi Yönetimi

Kurumlar ve Çevre-I, Y. Karakılçık,H. Erkul,A. Usta, Editör, Detay, Ankara, ss.318-334, 2004

The Politics of Sustainable Development: Sustainability Planning in the UK and Turkey

The European Union and the Mediterranean: The Mediterranean’s European Challenge, P. G. Xuereb, Editör, University of Malta European Documentation and Research Centre, Valletta, ss.629-653, 2004

Sürdürülebilirlik İçin Çevresel Bilgi Yönetimi

Kurumlar ve Çevre 1, Y. Karakılçık, H. Erkul, A. Usta, Editör, Detay Yayıncılık, ss.318-334, 2004

The Politics of Sustainable Development: Sustainability Planning in the UK and Turkey

The European Union and the Mediterranean: The Mediterraneans European Challenge - Volume V, Peter G. Xuereb, Editör, University of Malta European Documentation and Research Centre, ss.629-653, 2004

Türkiyede Çevre Politikaları

Cumhuriyetimizin 75. Yılına Armağan, , Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, ss.97-119, 1999

Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi

Prof. Dr. Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı, M. Korzay B. Himmetoğlu, Editör, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ss.220-229, 1995

Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi

Prof Dr Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı, Korzay, M, Himmetoğlu, B., Editör, Boğaziçi Üniversitesi, ss.220-229, 1995