Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2015 1st Turkish-German Frontiers of Social Science Symposium (TUGFOSS 2015), Changing Climate-Changing Lives

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2005 ISA–WISC First Global International Studies Conference

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Burslar

 • 2002 - 2003 TÜBA Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu

  Diğer Resmi Kurumlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 30

h-indeksi (WOS): 3