Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2000 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri (Dr), Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Çevre yönetimi aracı olarak çevre envanteri ve bir örnek çalışma: Aydın ili çevre envanteri

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri (Dr)

 • 1994 Yüksek Lisans

  Sürdürülebilir kalkınma yönetimi

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)