Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COMPARISON OF THE MENTAL SYMPTOMS IN PERITONEAL DIALYSIS AND HAEMODIALYSIS PATIENTS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.31, ss.1027-1033, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.23, ss.23-33, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ninnilerle Büyümek

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, ss.28-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Association Between Computer Game Addiction and Social Anxiety in Secondary School Students

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, ss.14-19, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üniversite öğrencilerinin madde kullanma durumları ile kişilik özelliklerinin incelenmesi

Bağımlılık Dergisi, cilt.17, ss.25-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda Psikoterapiler ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü

Turkiye Klinikleri J, cilt.6, ss.49-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılıkta psikoterapiler

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.49-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Somatic Symptoms in Secondary School Students and Parental Attitudes

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.6, ss.114-119, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The relations between perceived stress communication skills and psychological symptoms in oncology nurses

Marmara Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.170-177, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluatıon Of Fathers Partıcıpatıon At Infant Care

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, cilt.10, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Babaların bebek bakımına katılımımının Değerlendirilmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.1-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estetik cerrahi hastalarında beden imajı işlevsel olmayan tutumlar ve depresyon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.22, ss.108-113, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Estetik cerrahi hastalarında beden imajı, işlevsel olmayan tutumlar ve depresyon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi , cilt.22, ss.108-113, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The Examınatıon Of Relatıonship Between AdolescentsSubjective Well-Being And Pozıtıve Future ExpectatıonIn Hıgh-School Student.

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, cilt.3, ss.43-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi., cilt.3, ss.43-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların perspektifinden Periton diyalizinin yaşama ve ruhsal belirtilere etkisi

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.2, ss.169-174, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gecikmiş Veda Bir Olgu Sunumu

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, ss.136-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme engelli ergenlerin öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi

Yeni Sempozyum-Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi., cilt.49, ss.195-200, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme engelli ergenlerle yürütülen yapılandırılmış bir grup eğitiminin etkinliği

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi., cilt.3, ss.3-14, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşireler için vazgeçilmez bir kavram Kendini tanıma

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi., cilt.3, ss.79-81, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırılmış grup süreci deneyimi Görme engelli ergenlerle yürütülen bir grup süreci neler öğretir

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi., cilt.1, ss.77-86, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölüm yaklaşırken yaşananlar ve söylenebilecekler Bir gözden geçirme

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.82-87, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken postpartum dönemde anksiyete düzeyi ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.14, ss.27-37, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin empati becerilerine psikiyatri hemşireliği dersi uygulamasının etkisi

3P Dergisi., cilt.13, ss.103-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin gereksinimleri

Hemşirelik Forumu., cilt.1, ss.1-5, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KARŞILIKLI BAĞIMLILIK VE HEMŞİRELİK: LİTERATÜRİNCELEMESİ

MAS 10th INTERNATIONALEUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, 14 - 15 Aralık 2019

MASTEKTOMİLİ KADINLARDA BİLİŞSEL ÇARPITMALAR,RUHSAL BELİRTİLER VE EVLİLİK UYUMU: LİTERATÜRİNCELEMESİ

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, 14 - 15 Aralık 2019

The psychosocial skill education in schizophrenia

The IFSSH World Congress “Health Challanges of The Third Millenium”, 21 - 26 Ağustos 2019, ss.442-443

4- 5 yaş grubu çocuklarda psikososyal sorunlar

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

Ergenlerde öfke ifadesi ve internet bağımlılığının incelenmesi

Güncel sorunlar ve teknoloji bağımlılığı kongresi, 6 - 07 Aralık 2018

Hastaların Perspektifinden: Kronik Şizofrenide İyileşme

5. Uluslararası ıx. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

Kronik böbrek yetmezliği hastalarının psikososyal gereksinimleri

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Examining loneliness, depression and burnout in the employees of a workplace.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 Kasım 2017

Gazetelerde bulunan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. UluslararasI VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

BİR GRUP LİSE ÖĞRENCİSİNDE INTERNET KULLANIM OZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE AİLE SORUNLARININ İNCELENMESİ

). IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongres, 6 - 09 Kasım 2016

The evaluation of the resilience behaviors of the adolescents in the orphanages

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 19 - 22 Mayıs 2016

THE EVALUATION OF THE RESİLİENCE BEHAVİORS OF THE ADOLESCENTS IN THE ORPHANAGES

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

Sanatın Terapötik amaçlı kullanımı

Hemşirelik haftası, Türkiye, 18 Mayıs 2015

Yaşlılıkta depresyon ve demans

Darülaceze Seminerler, Türkiye, 12 Mart - 12 Mayıs 2015

Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Stresle Başetme Dersinin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Türkiye, 26 - 28 Mart 2015

hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyon: sistematik inceleme

III.uluslararası VII. ulusal Psikiyatri hemşireliği Kongresi, 1 - 04 Eylül 2014

Systematic analysis of researches about suicide in children and adolescents inTurkey

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Evalation of paternal paticipation in baby care

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.163

Being the elderly in a nursing home

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.181

Evaluation of paternal participation in babay care

HORATİO, Europen Psychiatric Nursing Congress, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Çözümlenemediğinde meydana gelen kriz

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012, ss.448-449

Kadınların Ergen Çocukları Tarafından Şiddete Maruz Bırakılma Durumunun Ve Otomatik Düşüncelerinin İncelenmesi

II. Uluslararası VI. Ulusal Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone Psikiyatri Hemşireliği Kongresi., Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012

Çalışan ergenlerde öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2012, ss.302-303

Anne bebek etkileşimi

I.Ulusal İletişim Sempozyumu, Türkiye, 25 Kasım 2011, ss.38-39

Yaratıcı sanat çalışmasının danışmanlık sürecinde değerlendirme amaçlı kullanımı bir olgu sunumu

I.Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Eylül 2011, ss.116-117

Hasta gözüyle periton diyalizi yaşamı nasıl etkiler

? I.Uluslararası & V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Eylül 2011, ss.378-379

Bir grup üniversite öğrencisinde kişiliközellikleri ile kendilik algısı arasındaki ilişki.

Kognitif ve Davranış Terapileri DerneğiII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009

Görme engelli ergenlerle yürütülen yapılandırılmış bir grup çalışması

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.183

Terminal dönemde hasta ve aile ile iletişim

TSK III. Ulusal /Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2007

Hastalar ve yakınları açısından psikososyal gruplar neleri değiştiriyor

Şizofrenide Mitler Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2006

Applications from Turkey on the psychosocial treatmentof schizophrenia.

World Congress Health Challanges of The Third millenium, 21 Ağustos - 26 Mayıs 2005

Bir pilot çalışma: kronik şizofren hastalarda ilaç yanetkileri ve cinsel sorunlar

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaratıcı sanatın psikoterapide formülasyonamaçlı kullanımı

Ruhsal Bozuklukların Tedavi ve RehabilitasyonundaYaratıcı Sanat Psikoterapileri, Eren Nurhan, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.77-83, 2019

Ailede Sevgi Aktarımı

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu, Birsel Canan Demirbağ, Editör, Akademisyen yayınevi, ss.87-97, 2015