Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The validity and reliability of Pictorial Pediatric Symptom Checklist in children of 4-5 ages

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, pp.73-81, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

COMPARISON OF THE MENTAL SYMPTOMS IN PERITONEAL DIALYSIS AND HAEMODIALYSIS PATIENTS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol.31, no.5, pp.1027-1033, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Hemşirelik Öğrencilerinde Motivasyonel Görüşmenin Kilo Verme Üzerine Etkisi

Journal of Health Sciences and Management,, vol.1, no.2, pp.69-74, 2021 (Other Refereed National Journals)

Internet Addiction and Depressıve Symptoms in Secondary School Students

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, 2021 (Other Refereed National Journals)

Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse (tur)

Journal of Clinical Psychiatry, vol.23, no.1, pp.23-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.23, no.1, pp.23-33, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Alexithymia in Nurses and Relationship Between Alexithymia and Burnout, Anger and Somatization

Journal of Psychiatric Nursing, vol.11, no.4, pp.284-291, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ninnilerle Büyümek

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, pp.28-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

Investigating the Association Between Computer Game Addiction and Social Anxiety in Secondary School Students

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.1, pp.14-19, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve SosyalAnksiyetenin İncelenmesi

Clin Exp Health Sci, vol.6, no.1, pp.14-19, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılarda Psikoterapiler ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü

Turkiye Klinikleri J, vol.6, pp.49-55, 2016 (Other Refereed National Journals)

Somatic Symptoms in Secondary School Students and Parental Attitudes

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.6, no.3, pp.114-119, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Babaların bebek bakımına katılımımının Değerlendirilmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.1-15, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Examınatıon Of Relatıonship Between AdolescentsSubjective Well-Being And Pozıtıve Future ExpectatıonIn Hıgh-School Student.

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, vol.3, pp.43-50, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi., vol.3, pp.43-50, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hastaların perspektifinden Periton diyalizinin yaşama ve ruhsal belirtilere etkisi

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.2, no.4, pp.169-174, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gecikmiş Veda Bir Olgu Sunumu

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.3, pp.136-140, 2012 (Other Refereed National Journals)

Görme engelli ergenlerin öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi

Yeni Sempozyum-Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi., vol.49, no.4, pp.195-200, 2011 (Other Refereed National Journals)

Görme engelli ergenlerle yürütülen yapılandırılmış bir grup eğitiminin etkinliği

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi., vol.3, no.1, pp.3-14, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hemşireler için vazgeçilmez bir kavram Kendini tanıma

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi., vol.3, no.1, pp.79-81, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırılmış grup süreci deneyimi Görme engelli ergenlerle yürütülen bir grup süreci neler öğretir

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi., vol.1, no.2, pp.77-86, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ölüm yaklaşırken yaşananlar ve söylenebilecekler Bir gözden geçirme

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, pp.82-87, 2009 (Other Refereed National Journals)

Erken postpartum dönemde anksiyete düzeyi ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.14, no.57, pp.27-37, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin empati becerilerine psikiyatri hemşireliği dersi uygulamasının etkisi

3P Dergisi., vol.13, no.2, pp.103-105, 2005 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin gereksinimleri

Hemşirelik Forumu., vol.1, no.5, pp.1-5, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARŞILIKLI BAĞIMLILIK VE HEMŞİRELİK: LİTERATÜRİNCELEMESİ

MAS 10th INTERNATIONALEUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, 14 - 15 December 2019

MASTEKTOMİLİ KADINLARDA BİLİŞSEL ÇARPITMALAR,RUHSAL BELİRTİLER VE EVLİLİK UYUMU: LİTERATÜRİNCELEMESİ

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, 14 - 15 December 2019

The psychosocial skill education in schizophrenia

The IFSSH World Congress “Health Challanges of The Third Millenium”, 21 - 26 August 2019, pp.442-443

4- 5 yaş grubu çocuklarda psikososyal sorunlar

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi, 20 - 23 November 2018

Ergenlerde öfke ifadesi ve internet bağımlılığının incelenmesi

Güncel sorunlar ve teknoloji bağımlılığı kongresi, 6 - 07 December 2018

Hastaların Perspektifinden: Kronik Şizofrenide İyileşme

5. Uluslararası ıx. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Kronik böbrek yetmezliği hastalarının psikososyal gereksinimleri

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017

Examining loneliness, depression and burnout in the employees of a workplace.

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 November 2017

Gazetelerde bulunan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 October 2017

üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. UluslararasI VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE AİLE SORUNLARININ İNCELENMESİ

). IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongres, 6 - 09 November 2016

BİR GRUP LİSE ÖĞRENCİSİNDE INTERNET KULLANIM OZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse

5th European Conference on Mental, 14 - 16 September 2016 Sustainable Development

The evaluation of the resilience behaviors of the adolescents in the orphanages

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Sanatın Terapötik amaçlı kullanımı

Hemşirelik haftası, Turkey, 18 May 2015

Yaşlılıkta depresyon ve demans

Darülaceze Seminerler, Turkey, 12 March - 12 May 2015

Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Stresle Başetme Dersinin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Turkey, 26 - 28 March 2015

hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyon: sistematik inceleme

III.uluslararası VII. ulusal Psikiyatri hemşireliği Kongresi, 1 - 04 September 2014

Systematic analysis of researches about suicide in children and adolescents inTurkey

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013 Sustainable Development

Evalation of paternal paticipation in baby care

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013, pp.163

Being the elderly in a nursing home

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 01 November 2013, pp.181

Evaluation of paternal participation in babay care

HORATİO, Europen Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 October 2012, pp.306-307

Çözümlenemediğinde meydana gelen kriz

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 October 2012, pp.448-449

Kadınların Ergen Çocukları Tarafından Şiddete Maruz Bırakılma Durumunun Ve Otomatik Düşüncelerinin İncelenmesi

II. Uluslararası VI. Ulusal Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone Psikiyatri Hemşireliği Kongresi., Turkey, 4 - 06 October 2012

Çalışan ergenlerde öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 September 2012, pp.302-303

Anne bebek etkileşimi

I.Ulusal İletişim Sempozyumu, Turkey, 25 November 2011, pp.38-39

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin rol ve sorumluluklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

I.Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 September 2011, pp.382-383

Yaratıcı sanat çalışmasının danışmanlık sürecinde değerlendirme amaçlı kullanımı bir olgu sunumu

I.Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 September 2011, pp.116-117

Hasta gözüyle periton diyalizi yaşamı nasıl etkiler

? I.Uluslararası & V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 September 2011, pp.378-379

Bir grup üniversite öğrencisinde kişiliközellikleri ile kendilik algısı arasındaki ilişki.

Kognitif ve Davranış Terapileri DerneğiII. Ulusal Kongresi, Turkey, 6 - 08 November 2009

Görme engelli ergenlerle yürütülen yapılandırılmış bir grup çalışması

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.183

Terminal dönemde hasta ve aile ile iletişim

TSK III. Ulusal /Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Turkey, 24 - 26 May 2007

Hastalar ve yakınları açısından psikososyal gruplar neleri değiştiriyor

Şizofrenide Mitler Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 December 2006

Görme engelli ergenlerde öfke düzeyi ve öfke ifade tarzları nın incelenmesi

3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7 - 10 September 2005

Applications from Turkey on the psychosocial treatmentof schizophrenia.

World Congress Health Challanges of The Third millenium, 21 August - 26 May 2005

Bir pilot çalışma: kronik şizofren hastalarda ilaç yanetkileri ve cinsel sorunlar

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, Turkey, 24 - 26 May 2004

Books & Book Chapters

Yaratıcı sanatın psikoterapide formülasyonamaçlı kullanımı

in: Ruhsal Bozuklukların Tedavi ve RehabilitasyonundaYaratıcı Sanat Psikoterapileri, Eren Nurhan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.77-83, 2019