Publications & Works

Articles Published in Other Journals

READINESS TO PRIMARY SCHOOL A COMPARISON REGARDING VISUAL PERCEPTION AND DRAWING LINES SKILLS

WJEIS-JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.6, pp.58-66, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Oyun ve Öğrenme

Eğitime Bakış, Eğt.Öğrt. ve Bilim Araştırma Dergisi, vol.7, no.20, pp.21-25, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Okul Öncesi Dönemde Hareket Gelişimi ve Eğitimi

Bilim ve Aklın Aydınlığında- Eğitim Dergisi, no.62, pp.43-46, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Examination of Interest Corners and Materials in Pre-school Education Institutions in Istanbul

4th International Conference on New Horizons in Education , Rome, Italy, 25 - 27 June 2013, no.106, pp.2796-2800

Okulöncesinde analojilerin yeri

4.Ulusal Fen Bilimleri Kongresi Bildirileri, Turkey, 3 - 05 November 1999

Okulöncesi Eğitim Programlarında Anolojilerin Yeri

Anadolu Üniversitesi 4.Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 September 1999

Books & Book Chapters

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA EGZERSİZ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

in: HER YÖNÜYLE SPOR, HERGÜNER GÜLTEN, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları:, İstanbul, pp.137-167, 2019

FİZİKSEL VE MOTOR BECERİLERİN OYUN YOLUYLA DESTEKLENMESİ

in: ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE OYUN, OGELMAN Hülya GÜLAY, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.203-237, 2019

Hareket Etkinliği Planlama ve Uygulamaları

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-13 Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Duman Gökhan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.54-90, 2015

Okul Öncesi Çocuk ve Hareket Eğitimi

in: Okul Öncesi Çocuk ve, Prof. Dr. Mücella Ormanlıoğlu Uluğ ve Uzm. Gülçin Karadeniz, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.275-289, 2011

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Dışı Etkinlikler

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Doç.Dr. Gülden UYANIK BALAT, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.162-180, 2010

Okul Öncesi Dönemde Hareket Gelişimi ve Eğitimi

in: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Sevinç Müzeyyen, Editor, Morpa Kültür Yayınları, Ankara, pp.239-249, 2003