Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Discussion of the Economic and Cultural Functions of Shopping Malls (AVMS) within the Context of Perception Management

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.9, no.1, pp.103-124, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kesinlik ve Çerçevelemenin Risk Tercihi Etkisi

Etkileşim Dergisi, vol.1, pp.90-101, 2018 (Other Refereed National Journals)

Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluğun ve Etiğin Uygulanabilirliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, vol.1, pp.137-148, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANLAM, SÖYLEM VE İDEOLOJİK İŞLEVLERİ BAKIMINDAN İKNA STRATEJİLERİ:YAPISÖKÜMÜ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR ANALİZ

2. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 26 - 27 October 2017

Mobbing Üzerine Çok Uluslu Karşılaştırmalı Bir Çalışma

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

Digital Marketing in Technological Products

International Conference on the Restructuring of the Global Economy (ROGE), ROMA, Italy, 22 - 23 June 2015, vol.6, pp.108-114

Factors Affecting the Consumer Prefences in Buying Technological Products

International Conference on the Restructuring of the Global Economy (ROGE), Cambridge, Canada, 23 - 24 June 2014, pp.151-158

Social Media and Marketing Viral Marketing

3. International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS, Roma, Italy, 20 - 22 September 2013, pp.586-590

Yönetim Kuramları Çerçevesinde Kültürel Farklılıkların Çokuluslu İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, pp.121-134

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2005, vol.2, pp.1199-1206

Books & Book Chapters

Kişilerarası İletişim Açısından, Benlik Sunumunda Yeni Medyanın İşlevi: İnstagram Fenomeni Yeni Gelinler Üzerine Bir Araştırma

in: GÖRSEL İMGELERİN BİLİNÇALTI Psikanalitik ve Göstergebilimsel Yaklaşım, F. Neşe Kaplan & Ali Barış Kaplan, Editor, Urzeni Yayınevi, İstanbul, pp.37-65, 2020

Dramaturjik Teori Bağlamında Siberstalker:You Dizisi Örneği

in: sinema, kültür ve iletişim okumaları, Kaplan, Ali Barış, Editor, parşömen yayıncılık, İstanbul, pp.345-365, 2019

Örgütsel İletişimde WEB 2.0- Rahatsızlık Kaynağı mı, Yeniliğin İtici Gücü mü?

in: Medya Eleştirileri 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 1 Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, Can Bilgili, Gülüm Şener, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic.Ltd.Şti., İstanbul, pp.231-254, 2013

Bu Kimin Peçesidir? Sosyal Medya Yoluyla Müslüman Kadın Kimliğini Sorgulamak, Yaratmak ve Yaymak

in: Medya Eleştirileri 2013 Sosyal medya ve Ağ Toplumu 2 Kültür Kimlik Siyaset, Can Bilgili, Gülüm Şener, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic.Ltd.Şti., İstanbul, pp.93-120, 2013

Bilgi Üreten Bir Kültür ve İletişim Formu Olarak Gazetecilikte Meslek Etiği: Mesleğe aday Öğrencilerin Gazeteciliğe Bakış Açılarının Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma

in: Medya Eleştirileri 2009 Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, Nesrin Tan Akbulut, Can Bilgili, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.231-252, 2009

Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun “Mobilite

in: Medya Mercek Altında, Nesrin Tan Akbulut, Elif Eda Balkaş, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.197-209, 2006

Çocuklara Yönelik Reklamlarda Anlamın Görüntüsü ve Reklam Okur Yazarlığı

in: Medya Eleştirileri Toplumsal Etkiler, Can Bilgili, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.25-59, 2005