General Information

Institutional Information: Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Department Of Interpersonal Communication

Metrics

Publication

24

Thesis Advisory

13

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan Doç. Dr. Şeyda AKYOL, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Doktorasını aynı üniversitede 2009 yılında tamamlamıştır. Halen çalışmalarına Marmara Üniversitesinde Kişilerarası İletişim ABD'da Doçent olarak devam etmektedir.