Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Örgüt kültüründe güç mesafesi ve liderlik ilişkisi

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Siyasal partilerde kurum içi iletişim ve toplam kalite yönetimi : Cumhuriyet Halk Partisi örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı